NOVINKY Z FACEBOOKU

Rob Preece vychází z toho, že právě kombinace východního buddhismu a západních psychologických poznatků nabízí účinný prostředek pro pochopení složitosti naší psychologické podstaty a pro transformaci emocí. Svou cestu označuje jako kontemplativní styl psychoterapie, kombinující prvky meditace a reflexe.

Více na www.barrister.cz.
... Více...Méně...

Prohlednout si na Facebooku

Buddhismus pro začátečníky je knihou nejen pro ty, kteří se teprve začínají o buddhismus zajímat, ale i pro ty, kteří jsou již na cestě a potřebovali by systematičtější poučení ohledně některých témat...

Více na www.barrister.cz.
... Více...Méně...

Prohlednout si na Facebooku

!NOVINKA!
Güner Yasemin Balciová
ARABBOY

Arabboy je první knihou na českém trhu, která otevřeně popisuje, jak se žije generacím přistěhovalců v paralelní společnosti u našich německých sousedů. Autentický příběh mladíka z přistěhovalecké rodiny ukazuje a snaží se pochopit, proč na jedné straně příchozí z Turecka, Libye a Libanonu pohrdají Němci a nenávidí je, ale na straně druhé pro ně Německo představuje zemi zaslíbenou.
Jsme svědky strhujícího příběhu Rašída A., zvaného Arabboy, jehož život končí dříve, než se stačí rozběhnout... Příběh o to zajímavější, že ho napsala na základě svých mnohaletých zkušeností a zážitků turecká novinářka G. Y. Balciová – sama bývalá pracovnice sociálního zařízení pro mladistvé z muslimských zemí. Autorka vypráví osobitým a střízlivým jazykem, stručně a pregnantně, jak je pro ni typické.

Více na: barrister.cz/knihy/arabboy/
... Více...Méně...

Prohlednout si na Facebooku

NAŠE VYBRANÉ PROJEKTY

TOP