ZAPOMNĚLI JSTE SVOJE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE?

VYTVOŘIT ÚČET

NOVINKY Z FACEBOOKU

!NOVINKA!
Güner Yasemin Balciová
ARABBOY

Arabboy je první knihou na českém trhu, která otevřeně popisuje, jak se žije generacím přistěhovalců v paralelní společnosti u našich německých sousedů. Autentický příběh mladíka z přistěhovalecké rodiny ukazuje a snaží se pochopit, proč na jedné straně příchozí z Turecka, Libye a Libanonu pohrdají Němci a nenávidí je, ale na straně druhé pro ně Německo představuje zemi zaslíbenou.
Jsme svědky strhujícího příběhu Rašída A., zvaného Arabboy, jehož život končí dříve, než se stačí rozběhnout... Příběh o to zajímavější, že ho napsala na základě svých mnohaletých zkušeností a zážitků turecká novinářka G. Y. Balciová – sama bývalá pracovnice sociálního zařízení pro mladistvé z muslimských zemí. Autorka vypráví osobitým a střízlivým jazykem, stručně a pregnantně, jak je pro ni typické.

Více na: barrister.cz/knihy/arabboy/
... Více...Méně...

Prohlednout si na facebooku

PŘIPRAVUJEME!
Rob Preece
MOUDROST CÍTĚNÍ
Jak pracovat s emocemi s využitím poznatků buddhismu a západní psychologie

ROB PREECE je psychoterapeut kontemplativního směru, který po dvacet let vede svoji psychoterapeutickou praxi a zároveň již zhruba třicet let praktikuje buddhismus. Ve své práci se zaměřuje na oblasti, kde se buddhismus potkává s transpersonální psychologií.
Často se má za to, že sféra emocí je jednou z oblastí, kde se buddhismus a západní psychologie rozcházejí. Máme emoce vnímat jako cenné, podrobovat je zkoumání a pracovat s nimi jako s vodítky, která nás dovedou k hlubšímu sebepoznání? Nebo jsou něčím, co bychom měli ignorovat a čemu bychom se měli vyhýbat, jakmile to rozpoznáme? Podle Roba Preece není ani jeden z těchto extrémních pólů správný. Vytyčuje cestu terénem emocí v jejich vztahu k buddhistické praxi, přičemž ukazuje, že i když jsou emoce opravdu tím, co se v buddhistickém učení označuje jako „skandhy“ (složky iluzorního „já“), můžeme se toho na základě těchto skandh mnoho naučit.

Více info na: barrister.cz/knihy/moudrost-citeni/
... Více...Méně...

Prohlednout si na facebooku

NECHTE SE INFORMOVAT

Přihlašte se k odběru novinek z našeho nakladatelství a budete dostávat informace o nově vyšlých knihách.

TOP