FORGOT YOUR DETAILS?

François Matarasso

Zobrazen jediný výsledek

 • Hledání rovnováhy

  21 strategických dilemat v kulturní politice

  Strategie kulturního managementu a kulturní politika obecně je jednou z nejvíce zanedbaných oblastí v ČR, v praktické i akademické rovině. Publikace zpracovaná předními odborníky pro Radu Evropy nabízí ověřený a přehledný úvod do problematiky. Ceněná je zejména pro své originální pojetí a přehlednost, díky nimž je dobře využitelná nejen pro vedení diskuzí s vysokoškolskými studenty, ale zejména k promýšlení konceptů a modelů kulturních politik na všech úrovních, akademické i politické. Jako pilotní titul nové edice je vhodná také proto, že odráží evropskou realitu a částečně i směr uvažování evropských nadnárodních institucí.

  – – –

  Dnes, čtvrt století od znovunabytí svobody, bychom si měli konečně uvědomit, že odpovědná kulturní politika leží někde na mezi oběma extrémy, direktivním řízením na straně jedné, a jejím ponecháním napospas chaosu a čistě tržním mechanismům na straně druhé. Úkolem politiků na nejrůznějších úrovních (stát, kraj, město), ale i úředníků, kulturních pracovníků a v neposlední řadě teoretiků a akademiků je tuto rovnováhu hledat a nacházet, neustále udržovat a obnovovat a při proměněných podmínkách znovu promýšlet. A to v každé jednotlivé dílčí oblasti ji přesně definovat v čase, kvalitě a z hlediska nutných zdrojů. K tomu by měla napomoci tato publikace a vlastně i nově založená ediční řada. (z předmluvy Františka Mikše)

  – – –

  Úkolem kulturní politiky není jen vzdělávat veřejnost, aby dokázala ocenit oficiální kulturu. Jejím úkolem je také přijmout fakt, že kultura je přítomná v každodenní lidské činnosti. Měla by zapojit občany do základních diskusí o povaze a hodnotách kulturních projevů a identity.
  (François Matarasso – Charles Landry)

  – – –

  Kultura je pokládána za základ prezentace každého státu na mezinárodním poli. Vytváří jeho renomé a značku (brand). Pokud je tato politika extenzivní, může být v rozporu s vnitřní realitou, s vnitřní situací toho kterého státu. My zažíváme jiný problém. Pokud by během 5 let klesl export automobilového průmyslu o 20 %, zažili bychom pravděpodobně stávky, stran nezaměstnanosti by možná padla i vláda. Pokud v části kulturního segmentu klesne export o 20 % – je to velice silná výpověď (buď o kvalitě, či podfinancování atd.) – tak náš kulturní a politický systém tento fakt není schopen ani evidovat, natož na něj nějak pozitivně reagovat (Bohumil Nekolný)

  175 
TOP