ZAPOMNĚLI JSTE SVOJE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE?

VYTVOŘIT ÚČET

369 kopie

Aktivizační metody ve výuce

Příručka moderního pedagoga

229 206 

Tato kniha patří na stůl každého moderního pedagoga.

Přínos aktivizačních metod ve výuce spočívá v tom, že přeměňuje pasivní studenty (posluchače) v rovnocenné partnery, kteří se přímou zkušeností (svojí aktivizací) naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních výukových postupů. Aktivizační metody kladou důraz n...

KoupitEdice: Formát: 16×23 cm, 224 stran Vydání: 3 ISBN: 978-80-7485-043-1 Rok vydání: 2015 PROMO: Otevřít v pdf

Tato kniha patří na stůl každého moderního pedagoga.

Přínos aktivizačních metod ve výuce spočívá v tom, že přeměňuje pasivní studenty (posluchače) v rovnocenné partnery, kteří se přímou zkušeností (svojí aktivizací) naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních výukových postupů. Aktivizační metody kladou důraz na samostatné řešení problémů, týmovou práci, diskusi a spolupráci s pedagogem, což vede nejen k vyšší participaci studentů, ale ve výsledku i k větší efektivitě výuky. Úspěšná a ověřená publikace nabízí ucelený přehled aktivizačních metod, které autoři popisují nejen teoreticky, ale především z praktického pohledu, na základě vlastních dlouholetých pedagogických zkušeností.

Kniha je příručkou moderního pedagoga, jejímž cílem je podpořit proces zavádění a využívání aktivizačních metod na školách všech stupňů v České republice.

 


 

Lubor Lacina (1969) působí na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde je od roku 2008 docentem v oboru Ekonomika a řízení podniku. Za období téměř 20 let pedagogické činnosti vytvořil a garantoval odborné předměty na bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Je garantem a lektorem kurzů pro zaměstnance místní samosprávy, státní správy a pro více než tisíc pedagogů základních a středních škol. Má dlouholeté zkušenosti s tvorbou i využitím aktivizačních metod a e-learningových forem výuky. Těžiště jeho vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti spočívá v oblasti makroekonomické teorie, mezinárodních financí, problematiky měnové integrace a členství České republiky v EU. Je editorem a spoluautorem monografií  Economic Performance of European Union (2008); Evropská unie: příležitosti, výzvy, rizika (2007); Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004); a dále pak Učebnice evropské integrace (2011). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2012 je ředitelem Jean Mon­net Centre of Excellence a think tanku Mendel European Centre.

Tomáš Kotrba (1980–2011) působil jako odborný asistent na Ústavu managementu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Byl lektorem a metodikem projektu „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních a středních škol“ a projektu „Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod výuky“. Je spoluautorem vysokoškolských učebních textů Základy managementu a Učebnice manažerské komunikace a dovedností. Spolu s Janem Hodačem je autorem knihy Učebnice globalizace (Barrister & Principal, 2011).

TOP