Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev

275 234 

Přehledná a bohatě fotograficky doprovozená publikace určená všem, kdo se zabývají terapií uměním.  Vedle odborné reflexe nabízí řadu praktických příkladů a doporučení, obsahuje ukázky ateliérových i exteriérových skupinových uměleckých činností.

Koupit


Edice: Formát: brož., 210x190, 160 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-117-7 Rok vydání: 2016

Přehledná a bohatě fotograficky doprovozená publikace určená všem, kdo se zabývají terapií uměním.  Vedle odborné reflexe nabízí řadu praktických příkladů a doporučení, obsahuje ukázky ateliérových i exteriérových skupinových uměleckých činností.

 

 • Arteterapie a umělecká tvorba
 • Exprese v terapii uměním
 • Umění art brut a arteterapeutická činnost
 • Základy výtvarného myšlení v terapii uměním
 • Synkretická etuda jako prostředek arteterapeutické práce
 • Skupinové výtvarné činnosti v arteterapii
 • Výtvarná tvorba – kazuistiky, analýzy a interpretace
 • Intermediální tvorba v arteterapii,
 • Objekt a asambláž v arteterapii
 • Projekt v arteterapii
 • Rituál jako prostředek arteterapeutické práce

 

Ačkoliv je zkušenost renomované autorky zakotvena především ve výtvarných arteterapeutických projevech, celkový záběr publikace je širší. Téměř v každé kapitole jsou uvedeny odkazy k nevýtvarným uměleckým oborům. Zahrnuje rovněž rozsáhlou obrazovou dokumentaci autorčina výzkumu v oblasti arteterapie.

 


 

Hana Stehlíková Babyrádová

Od osmdesátých let 20. století se věnuje výtvarné tvorbě (kresba, malba, instalace, keramický objekt) a teorii výtvarné pedagogiky. Od devadesátých let působí nejdříve jako odborná asistentka a po roce 2000 jako docentka na katedrách výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brně a PdF Palackého univerzity v Olomouci. Těžištěm jejího výtvarného vyjadřování je gestická kresba a hmatová malba. Vydala také několik publikací zaměřených na zkoumání významu symbolu, rituálu a performativních aspektů umění a výtvarné pedagogiky. Její teoretické reflexe v oboru výtvarné pedagogiky jsou přímo spjaty s praktickými experimenty, které realizuje se svými studenty. Mezi klíčová témata, která řešila v posledních letech, patří oblast spontaneity v umění a v edukaci, inovativní tendence v umění a v pedagogice, terapeutické aspekty výtvarného projevu a vize osudu umění a edukace.

TOP