Posedlost

Extrémy a vášně německé moderny

Silné téma, mimořádné osudy a fascinující obrazy v nové knize Františka Mikše, volně navazující na jeho předchozí práce Jiná modernita (2013) a Rudý kohout Picasso (2015).


Edice: Formát: 14x20,8 cm, cca 160 stran Vydání: 1 Rok vydání: 2016

„Chtěli by tancovat, tito ubozí medvědi.“

– Friedrich Nietzsche o německých umělcích, 1882

„Pokud Němec jednou propadne vášni, pak se v ní chová, jak právě musí, a na své chování už nemyslí. Pravda je, že potom jedná velmi nešikovně a ošklivě a jakoby bez taktu a melodie,“ píše sarkasticky filosof Friedrich Nietzsche ve své aforistické knize Radostná věda, s jejímž výtiskem v torně rukuje kulometčík Otto Dix jako nadšený dobrovolník do Velké války. Přesto však, pokračuje filosof, je to právě skrytá touha po kráse, co žene německé umělce „do výšin až závratných a k výstřelkům vášně: tedy skutečná hluboká touha vymanit se z ošklivosti a nešikovnosti, či alespoň z ní vyhlédnout – směrem k nějakému lepšímu, lehčímu, jižnějšímu, slunnějšímu světu. A tak jsou jejich křeče často jen známkou toho, že chtěli by tancovat: tito ubozí medvědi.“

Kniha o Němcích a jejich problematickém vztahu k vizuálnímu umění. Na pozadí osudů tří výjimečných umělců líčí vzestup a pád německé umělecké moderny, od založení drážďanské expresionistické skupiny Most v roce 1905 (Ernst Ludwig Kirchner) přes první světovou válku a zrození stylu nové věcnosti ve dvacátých letech (Otto Dix) až po její neslavný konec v letech třicátých po vzestupu nacismu, vynucený exil a v některých případech i dobrovolné podřízení  se komunismu a socialistickému realismu (rodák z Ústí nad Labem Ernest Neuschul). Jak autor dokládá, všichni tři malíři zakoušeli určitý druh posedlosti a stravujících temných vášní – byli posedlí nejen hledáním nového uměleckého výrazu, ale i nového autentického bytí, návratem k přírodě, moderním tancem a uvolněnou sexuální morálkou, ať již šlo o nezletilé modelky a milenky Kirchnera a malířů skupiny Most, Dixovy pověstné obrazy z návštěv nevěstinců či Neuschulovu neskrývanou polygamii.

Silné téma, mimořádné osudy a fascinující obrazy v nové knize Františka Mikše, volně navazující na jeho předchozí práce Jiná modernita (2013) a Rudý kohout Picasso (2015).

TOP