Posvátný baldachýn

Základy sociologické teorie náboženství

Tento čtivý rozbor sociologických kořenů náboženské víry staví na teoriích vědění, jež Peter Berger poprvé zkoumal s Thomasem Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální konstrukce reality). Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z primitivních, starobylých i současných náboženství a bravurně ukazuje, jak je náboženství výplodem společnosti, z níž vychází – náboženství je „posvátným baldachýnem“, který každá lidská společnost „vztyčuje“ nad svým světem, aby mu dala význam.


Edice: Překlad: Ivo Lukáš Formát: 14×20,8 cm, cca 200 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7364-059-0 Rok vydání: 2017 PROMO: Otevřít v pdf

Tento čtivý rozbor sociologických kořenů náboženské víry staví na teoriích vědění, jež Peter Berger poprvé zkoumal s Thomasem Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální konstrukce reality). Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z primitivních, starobylých i současných náboženství a bravurně ukazuje, jak je náboženství výplodem společnosti, z níž vychází – náboženství je „posvátným baldachýnem“, který každá lidská společnost „vztyčuje“ nad svým světem, aby mu dala význam.

„Berger má stručný a jasný styl… ve svém oboru prakticky nemá v tvůrčím rozletu sobě rovného. Posvátný baldachýn to dokazuje v největší možné míře… je to jednoduše jeho nejdůležitější kniha. Skutečně si myslím, že se jedná o nejdůležitější příspěvek k sociologii náboženství od Weberovy práce Protestantská etika a duch kapitalismu.“

– Jeffrey K. Hadden v Commonweal

PETER LUDWIG BERGER (1929–2017) byl americký sociolog a luterský teolog, od šedesátých let 20. století napsal knihy o mnoha aspektech společenských věd; některé jeho práce jsou pokládány za klasické.

V nakladatelství Barrister & Principal vychází nyní kniha Posvátný baldachýn, následována novým vydáním autorova Úvodu do sociologie.

TOP