Pozvání do Sociologie

Humanistická perspektiva

Tento čtivý rozbor sociologických kořenů náboženské víry staví na teoriích vědění, jež Peter Berger poprvé zkoumal s Thomasem Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální konstrukce reality). Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z primitivních, starobylých i současných náboženství a bravurně ukazuje, jak je náboženství výplodem společnosti, z níž vychází – náboženství je „posvátným baldachýnem“, který každá lidská společnost „vztyčuje“ nad svým světem, aby mu dala význam.


Edice: , Překlad: Ivo Lukáš Formát: 14×20,8 cm, 200 stran Vydání: 4 ISBN: 978-80-7364-062-0 Rok vydání: 2017 PROMO: Otevřít v pdf

Kniha amerického sociologa Petera L. Bergera patří dnes již mezi klasické práce a na mnoha světových univerzitách je doporučována studentům jako nejlepší úvod do sociologie. Byla přeložena do řady světových jazyků a je oblíbenou četbou nejen studentů, ale také kvalifikovaných sociologů. Kniha vychází v českém jazyce ve čtvrtém vydání.

„Před tím, než jsem četl tuto knihu, jsem nebyl student sociologie. Po této knize jsem si uvědomil, že jsme všichni studenti sociologie, někteří lepší než jiní. Ti lepší žijí ve větší svobodě, ve větším porozumění, vidí skrze zdi pevnosti, kterou je naše společnost. Vše vypadá tak normální, dokud nezačneme věci rozpitvávat.“

– Ahmed Lacevic

Peter Ludwig Berger (1929–2017) byl americký sociolog a luterský teolog, od šedesátých let 20. století napsal knihy o mnoha aspektech společenských věd; některé jeho práce jsou pokládány za klasické.

V nakladatelství Barrister & Principal vychází nové vydání Úvodu do sociologie spolu s dosud v češtině nevydanou knihou Posvátný baldachýn.

TOP