Vize v umění a ve výchově uměním

245 208 

Jednotlivé kapitoly publikace Vize v umění a ve výchově uměním tak otevírají prostor k zamyšlení nad budoucím směřováním výtvarných disciplín, dílčích činností či oblastí umění nebo výtvarné pedagogiky jako celku.

Koupit


Edice: Formát: brož. Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-112-4 Rok vydání: 2016

V předchozích publikacích Meziprostory (2013) a Trasy (2014) se průřezová témata obracela k současným či minulým aspektům  výtvarné činnosti či výchovy, a proto byl tentokrát diskurz pe-dagogů i studentů interního a externího studia doktorského studijního programu Výtvarná výchova – specializace v pedago-gice zaměřen na budoucnost. Jednotlivé kapitoly publikace Vize v umění a ve výchově uměním tak otevírají prostor k zamyšlení nad budoucím směřováním výtvarných disciplín, dílčích činností či oblastí umění nebo výtvarné pedagogiky jako celku.

Publikace Vize v umění a ve výchově uměním shrnuje výsledky výzkumu realizovaného v Rámci stejnojmenného grantu specifického výzkumu na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v akademickém roce 2014–15.

TOP