přes 20 let na trhu

více než 1.000.000 prodaných knih

336 autorů

Nakladatelství Barrister & Principal vydává knihy od r. 1996. Zaměřuje se zejména na oblast společenských věd - filosofii a náboženství, politologii a politiku, české a světové dějiny, psychologii a rozvoj osobnosti, sociologii, dějiny a teorie umění, literární vědu a d. Kromě toho vydává obrazové publikace, původní i překladovou literaturu, dětskou literaturu a poesii.

Ve své vydavatelské činnosti spolupracuje s řadou univerzit a vysokých škol a dalšími vědeckými a kulturními institucemi a realizuje řadu projektů se zaměřením na středoevropskou historii a politiku.

ENGLISH

ABOUT US

Publishing house Barrister & Principal has been publishing books since 1996. It focuses predominantly on social sciences - philosophy and religion, political science and politics,  Czech and world history, psychology and personality development, sociology, art history and theory, literary science. It also publishes pictorial books and original literary production as well as translations of prose and poetry and children’s literature.

In its publication activities Barrister & Principal cooperates with numerous universities, colleges and other scientific and cultural institutions, and pursues a varied range of projects focused on Central European history, politics and literature.

TOP