FORGOT YOUR DETAILS?

přes 20 let na trhu

více než 1.000.000 prodaných knih

336 autorů

Nakladatelství Barrister & Principal vzniklo v roce 1996. Zaměřujeme se na knihy z oblasti společenských věd, jako je:

 • teologie a judaistika (např. řada knih emeritního papeže Benedikta XVI. – Josepha Ratzingera, v nejbližší době vyjdou Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem);
 • životní filosofie, jako je buddhismus – zejména v propojení se západní psychologií (v poslední době např. Rob Preece: Moudrost cítění);
 • sociologie a sociologie náboženství (vyjde např. Peter Berger: Posvátný baldachýn);
 • dějin se zaměřením na dějiny Střední Evropy, německo-české vztahy a holokaust;
 • politologie a politiky spíše konzervativního zaměření;
 • umění a dějin umění vč. tradičního lidového umění.

Vydáváme i romány a povídky, které souvisejí se zaměřením nakladatelství (např. Franz Werfel: Mezi nebem a peklem), pohádky a s oblibou, avšak pouze s vnějším finančním přispěním, poesii (např. Gábina Štrynclová: Těším se, ale nepřijdu).

Uskutečňujeme řadu dlouhodobých projektů zaměřených na středoevropské dějiny, politiku a literaturu (například Dílo Jiřího Gruši).

Z oblasti přírodních věd vydáváme knihy zabývající se obecně vztahem člověka a jeho biologického světa, např. Elisabeth Kolbertová: Šesté vyhynutí.

Mimo své hlavní zaměření vydáváme také učebnice z různých oborů a zakázkově různé odborné publikace.

Součástí nakladatelství je i grafické studio, které nabízí celkové výtvarné zpracování knih a publikací, včetně ilustrací, redakčního zpracování, zajištění překladů, předtiskové přípravy, tisku, distribuce (vč. zajištění povinných výtisků), marketingu a propagace.

ABOUT US

Publishing house Barrister & Principal has been publishing books since 1996. It focuses predominanly on social sciences, such as:

 • theology and Judaic studies (e. g. many books by the papa emeritus Benedikt XVI./Joseph Ratzinger, e. g. his Last Testament - an interview with Peter Seewald);
 • philosophy of life – buddhism, mainly in its linkage to the Western psychology (e. g. Feeling Wisdom by Rob Preece);
 • sociology and sociology of religion (e. g. The Sacred Canopy by Peter L. Berger);
 • history, mainly Central European history, Czech - German relations and holocaust;
 • political science and politics;
 • art and art history including the traditional folk art.

We also publish novels and short stories which are in tune with the main focus of the publishing house (such as Franz Werfel: Between Heaven and Hell), fairy tales and poetry.

In the field of natural sciences we publish books dealing generally with the relation of man to his biological world, such as Elisabeth Colbert's The Sixth Extinction.

Apart from our main focus we also publish students' textbooks and various scientific publications.

We also run a graphic design center.

In our publication activities we often cooperate with numerous universities, colleges and other scientific and cultural institutions, and pursue a varied range of projects focused on Central European history, literature etc. (e. g. The Works of Jiří Gruša).

TOP