• Láska je základ bytí

  Láska je podstata Boží, jak zvěstují hlavní světová náboženství, nejzřetelněji pak křesťanství, kde je láska zosobněna ve Vykupiteli Ježíši Kristu. A jako podstata Boží je láska také základem lidského bytí. Autor nám zprostředkuje různé křesťanské pohledy na lásku a poukazuje například na řadu pozoruhodně shodných rysů mezi myšlením křesťanským a řeckým.

  199 179 
 • Poslední rozhovory

  s Peterem Seewaldem

  Poprvé v dějinách křesťanství bilancuje papež své působení v úřadě. V rozhovorech, které vedl papež Benedikt XVI. s novinářem Peterem Seewaldem krátce před svým odstoupením z úřadu a krátce poté, se čtenáři otevírá možnost pohlédnout spolu s papežem zpět na dobu jeho pontifikátu. Nikdy předtím nemluvil Benedikt XVI. tak otevřeně o pozadí své překvapivé demise.

 • Adventní kalendář

  Pro děti a rodiče a další milé

  Velká adventní vymalovánka! (65×45cm) Každý den si vybarvi jedno políčko a k němu kousek obrázku…

  59 53 
 • Posvátný baldachýn

  Základy sociologické teorie náboženství

  Tento čtivý rozbor sociologických kořenů náboženské víry staví na teoriích vědění, jež Peter Berger poprvé zkoumal s Thomasem Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální konstrukce reality). Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z primitivních, starobylých i současných náboženství a bravurně ukazuje, jak je náboženství výplodem společnosti, z níž vychází – náboženství je „posvátným baldachýnem“, který každá lidská společnost „vztyčuje“ nad svým světem, aby mu dala význam.

 • Šesté vymírání

  Nepřirozený příběh

  Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené minulosti a které byly tak bolestné, že prudce snížily diverzitu života.

 • Hayek, Friedrich A.: Cesta do otroctví / dotisk
 • Gruenberg-Klein, Hannelore: Často myslím na válku, protože jsem na to dřív neměla čas
 • Wivel, Klaus: Poslední večeře: Nepříjemná situace křesťanů v arabských zemích
 • Birnbaum, Shlomo a Seligman, Rafael: Na srdci kámen
 • Besancon, Alain: Současné otázky v náboženství
 • Košťálovi, Vratislav a Renata: Britská šlechta v českých zemích
 • Gunnarsdóttir, Kristín Ragna: Úlfur a Edda: Relikvie
 • Kuchlei, Štěpán: Buddhistické příběhy z Kambodži
 • Lukášová, Dora: Komunikovat efektivně
 • Divá, Mariana: Mňau aneb Od Mńauglámeše po současnost – sbírka nejvýznamějších kočičích básní historie
 • Váně, Jan: Kontinuita a diskontinuity náboženské paměti v České republice
TOP