Sleva 20% na všechny knihy

poštovné od 30 Kč

AKTUALITY

Lidé objevují podzemní zásoby energie a začínají měnit složení atmosféry. To zase mění klima a chemické složení oceánů. Některé rostliny a živočichové se přizpůsobují a stěhují se. Šplhají na hory a migrují k pólům. Ale velmi mnoho – nejprve stovky, pak tisíce a nakonec možná milióny – jich je bezmocných. Roste rozsah vymírání a mění se textura života.Žádný tvor nikdy předtím nezměnil život na planetě tímto způsobem, ale přesto došlo k jiným srovnatelným událostem. Velmi, velmi zřídka ve vzdálené minulosti procházela planeta změnami, které byly tak bolestné, že prudce snížily diverzitu života. Pět z těchto pradávných událostí bylo natolik katastrofických, že ustavují svou vlastní kategorii, takzvanou Velkou pětku. Zdá se to jako fantastická náhoda, i když to pravděpodobně vůbec náhoda není, ale lidé začali historii těchto událostí odkrývat, když si uvědomili, že sami zapříčinili další. Přestože je stále ještě příliš brzy na to tvrdit, že dosáhla rozměrů Velké pětky, vchází ve známost jako šesté vymírání.– z úvodu knihy Elizabeth Kolbertové: Šesté vymírání ... Více...Méně...
Rozhovory Jiřího Gruši od časů disentu po pozdní reflexi současných výzev Evropy (a České republiky v jednom z jejích středů) ústí v překvapivě živý proud. Pozice formulují nezřídka básnicky tváří v tvář proměňujícím se osobám tazatelek a tazatelů a ovšem vzpomínkám a aktuálním situacím.Barrister & Principalwww.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=512801 ... Více...Méně...
V této knize najdete ve volném pokračování k dříve vyšlé Britské šlechtě v českých zemích (2018) osudy těch šlechtických rodů, jež jsou spojeny s historickým, těkavě územně proměnným teritoriem historické Francie, katapultované dějinami až do českých zemí. Ke každému z těchto rodů se dozvíte nejen, odkud pocházely, ale také jaké měly erby a které hrady a zámky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vlastnily.Barrister & Principalwww.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=510496 ... Více...Méně...
TOP