Sleva 20% na všechny knihy

poštovné od 30 Kč

AKTUALITY

„Toto je nezávazná a do široka rozkročená kniha, která je víc než ekumenická. Přísně vzato, „ekumenismus“ se zabývá jen „domácími vírami“; to znamená jen různými křesťanskými církvemi. Ale existuje ještě širší „oikumene“, domov a duchovní rodina člověka hledajícího smysl svého života a jeho poslední účel. Horizonty této knihy proto přesahují zavedené formy křesťanství. Nepřehlíží však ani určité aspekty křesťanské tradice. Pojednává o době patristiky, raném monasticismu, anglických mysticích, mysticích sedmnáctého století, duchovnosti ruského pravoslaví, shakerech a protestantských klášterních komunitách, někdy podrobně, někdy jen letmo. Všechny tyto studie však sjednocuje jeden ústřední zájem: porozumět různým způsobům, jimiž lidé různých tradicí pojímají význam a metodu „cesty“, která vede k nejvyšším úrovním náboženského nebo metafyzického vědomí. Cíl těchto studií je spíše praktický než spekulativní. Zde formulované intuice a závěry mohou, jak doufám, mít nějaký užitek pro ty, kdo se osobně o tuto „cestu“ a toto vědomí zajímají.“– ukázka z úvodu k připravované knize Thomase Mertona: Mystici a zenoví mistři.Vyjde začátkem února 2022. Možnost předobjednávky zde:barrister.cz/knihy/mystici-a-zenovi-mistri/ ... Více...Méně...
Právě vychází kniha Frithjofa Schuona: Opeřené slunceOpeřené slunce je pocta indiánům. Schuonovy eseje však nejsou v žádném případě pouhým popisem obřadů. Jeho pronikavý intelekt podniká cesty překračující a spojující kontinenty a náboženství – srovnáváním indiánských tradic s hinduismem, šintoismem, islámem, buddhismem a v neposlední řadě i s křesťanstvím dospívá k překvapivým závěrům. Neklouže však po povrchu, jeho teze nejsou laciné, naopak: jeho psaní je naplněno pokorou a hlubokým pochopením toho nejzákladnějšího božského principu. Čtenář brzy pochopí, že Schuon nebyl jen srovnávacím religionistou, ale mystikem v pravém slova smyslu.Více na barrister.cz/knihy/operene-slunce/ ... Více...Méně...
TOP