PŘIPRAVUJEME:
Opeřené slunce je pocta indiánům. Nabízí vhled do těch nejzajímavějších aspektů tradic prérijních indiánů doplněných autorovými obrazy a zápisky z cest po indiánských rezervacích.

NOVINKY Z FACEBOOKU

3 měs. od zveřejnění

Rozhovory Jiřího Gruši od časů disentu po pozdní reflexi současných výzev Evropy (a České republiky v jednom z jejích středů) ústí v překvapivě živý proud. Pozice formulují nezřídka básnicky tváří v tvář proměňujícím se osobám tazatelek a tazatelů a ovšem vzpomínkám a aktuálním situacím.Barrister & Principalwww.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=512801 ... Více...Méně...
Prohlednout si na Facebooku

4 měs. od zveřejnění

V této knize najdete ve volném pokračování k dříve vyšlé Britské šlechtě v českých zemích (2018) osudy těch šlechtických rodů, jež jsou spojeny s historickým, těkavě územně proměnným teritoriem historické Francie, katapultované dějinami až do českých zemí. Ke každému z těchto rodů se dozvíte nejen, odkud pocházely, ale také jaké měly erby a které hrady a zámky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vlastnily.Barrister & Principalwww.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=510496 ... Více...Méně...
Prohlednout si na Facebooku

5 měs. od zveřejnění

Knížka Číst Bibli jako Ježíš od Richarda Rohra je úvodem do umění duchovní četby a výkladu Bible. Je však zároveň polemikou s tím, jak se Bible často čte a vykládá: s důrazem na literu a na předpisy zákona.Barrister & Principalwww.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=506488 ... Více...Méně...
Prohlednout si na Facebooku
TOP