Kniha poetických pohádek o přírodních cyklech, které ovlivňují svět. V každém cyklu je skrytý živel a v každém živlu jedna malá víla.

NOVINKY Z FACEBOOKU

5 d. od zveřejnění

🚧 PŘIPRAVUJEME: 🚧Richard Rohr: Číst Bibli jako JežíšKnížka Číst Bibli jako Ježíš od Richarda Rohra je úvodem do umění duchovní četby a výkladu Bible. Je však zároveň polemikou s tím, jak se Bible často čte a vykládá: s důrazem na literu a na předpisy zákona. Rohr proti sobě staví čtení Bible regresivní, zlé a sobecké („Saul i David zabíjeli své nepřátele, takže to tak musí být v pořádku.“) a čtení, jaké praktikoval Ježíš: tvořivé, svobodné a radostné. Vždyť „pokud nejsme ze svého náboženství pozitivně nadšeni, tak toto náboženství pro nás nic pořádného neudělá,“ říká.Rohr se nejdříve zaměřuje na základy vykladačského řemesla. Snaží se rozbít příliš zjednodušené a dogmatické představy, které o Bibli můžeme mít. Také upozorňuje na nutnost si přiznat své předpojatosti a rozpracovat si svou metodu, jak budeme k Bibli přistupovat. Protože naprostá objektivita je nemožná, uvědomění si vlastní zaujatosti je lékem proti tomu, abychom se dostali do vleku svých zažitých předsudků.Více 👉 bit.ly/3sCOb4D ... Více...Méně...

1 měsíc od zveřejnění

Štěpán Kuchlei přichází z další knihou z Kambodžského království – Zrození tygra. 🐯Příběhy, které sesbíral, odráží náboženství i filozofii v každodenním životě, vysvětlují původ některých tradic, pevnou víru v duchy a temné síly, před nimiž Khmery buddhismus ochraňuje, či způsob, jakým zdravit mnichy a proč, či jaký trest postihne toho, kdo tak neučiní, co nás čeká po smrti i jak se vyhnout příštímu utrpení...Více 👉 bit.ly/3asnPL6 ... Více...Méně...

2 měs. od zveřejnění

🚧 PŘIPRAVUJEME: 🚧Frithjof Schuon: Opeřené slunce ☀️Kniha není jenom vhled do těch nejzajímavějších aspektů tradic prérijních indiánů doplněných autorovými obrazy a zápisky z cest po indiánských rezervacích, ale Schuonův pronikavý intelekt podniká cesty překračující a spojující kontinenty a náboženství – srovnáváním indiánských tradic s hinduismem, šintoismem, islámem, buddhismem a v neposlední řadě i s křesťanstvím dospívá k překvapivým závěrům. Neklouže však po povrchu, jeho teze nejsou laciné, naopak: jeho psaní je naplněno pokorou a hlubokým pochopením toho nejzákladnějšího božského principu. Čtenář brzy pochopí, že Schuon nebyl jen srovnávacím religionistou, ale mystikem v pravém slova smyslu.Více 👉 bit.ly/3qmbJK2 ... Více...Méně...
TOP