Blahoslav Zavadil

Zobrazen jediný výsledek

 • NENÍ SKLADEM

  Nebyli jsme svatí

  Vzpomínky příslušníka československé zahraniční armády ve Francii a Velké Británii na válečná léta 1939–1945

  Kniha Blahoslava Zavadila se od běžných vzpomínek účastníků války či od prací vojenských historiků v mnohém odlišuje, a to zejména svým poutavým vyprávěním a nebývalou otevřeností. Snad právě proto se po prvním vydání v roce 1996 setkala s velkým ohlasem a byla rychle rozebrána. Ačkoli její autor nepochybně patřil v boji mezi nejlepší, nijak se nesnaží glorifikovat své osudy, ale naopak sám sebe charakterizuje jako „průšviháře“, tedy vojáka nepříliš disciplinovaného v době výcviku a v civilním životě. Čtenáři svým upřímným svědectvím odhaluje mnohé, co jiní většinou zamlčeli,
  a otevírá tak některé problémy, jež jsou pamětníky běžně zatlačovány do pozadí.

  „Je to velice zajímavé a poutavé vyprávění, někdy dojemné, jindy humorné i kritické, je to cenné svědectví přímého účastníka, který prožíval či pozoroval mnoho situací a událostí tak, jak je válka přinášela. Cyrda se nezmiňuje pouze o životě v jednotce, v níž on a jeho kamarádi sloužili, ale charakterizuje i osudy jiných osob, vzájemné vztahy a problémy, jak vyvstávaly v různých situacích a údobích války. Zajímavé a pozoruhodné jsou také vzpomínky na to, jak žili naši vojáci v době volna, jak je válka ovlivnila a jak se vytvářely vztahy našich vojáků k něžnému pohlaví a k občanům v zemích, zejména v Anglii, kde se naše jednotky nacházely. V těchto souvislostech se Cyrda nepokrytě přiznává, což by mnozí zamlčeli, ke svým proviněním proti morálce a kázni a vyjadřuje osobité názory na lidi, situace a problémy, jak se mu tehdy jevily a které byly mnohdy nevyhnutelnou součástí života a poměrů v emigraci. Vzpomínky jsou nepochybně pozoruhodnou prací, cenným svědectvím a významným příspěvkem k historii jednotek československé zahraniční armády ve Francii a Anglii v letech druhé světové války.“

  Rudolf Pernický (1915–2005) generálmajor v. v., účastník zahraničního odboje na Západě a velitel paraskupiny TUNGSTE

  245.0  208.3 
TOP