Georges Charbonnier

Zobrazuji 1 výsledek

 • Hovory s Lévi-Straussem

  O antropologii, strukturalismu, moderním umění a budoucnosti malířství

  Mnoho již bylo napsáno o „krizi“ moderního umění, o rozchodu malíře s divákem, skladatele s posluchačem, básníka se čtenářem, obecněji vzato umělce s milovníkem umění či jeho „konzumentem“. V této souvislosti vyvstala řada zajímavých otázek a objevilo se i mnoho špatných odpovědí, zejména od samotných umělců. Proto je vždy užitečné, když se nad podstatou umělecké činnosti a jejím významem pro společnost zamyslí někdo jiný než profesní umělec, umělecký kritik či historik umění. Mezi takové osobnosti patřil i uznávaný antropolog a filosof Claude Lévi-Strauss (1908–2009), jeden z předních představitelů strukturalismu.

  Kniha rozhovorů, které s proslulým francouzským filosofem vedl v roce 1959 spisovatel Georges Charbonnier, čtenáře uvede nejen do Lévi-Straussova fascinujícího filosofického systému a antropologických výzkumů, ale rovněž nabídne řadu podnětných myšlenek o moderním umění a zejména abstraktní malbě, jež se koncem padesátých let začala dostávat do krize. Jak Lévi-Strauss kriticky uzavírá v jedné z kapitol, abstraktní malířství může sice milovníka umění okouzlit, ale „vždy zůstane omezeno na svou dekorativnost, neboť mu chybí hlavní rys uměleckého díla, a to je být nositelem skutečnosti sémantického řádu“.

  Útlá kniha rozhovorů neztratila za mnoho let od svého vzniku na aktuálnosti a může nabídnout řadu cenných podnětů k přemýšlení o současném uměleckém dění.

     Když byl v roce 1959, tedy ještě v době dominance abstrakce, Claude Lévi-Strauss dotázán, jak podle něj bude vypadat malba budoucnosti, nabídl překvapivou odpověď – umění budoucnosti bude figurativní. Namísto snahy vymanit se z existujícího světa či vystačit si s pouhým subjektivním světem moderního člověka – jež se nezdá příliš uspokojivý pro smysly ani pro ducha – bude se vším tradičním mistrovstvím usilovat o to, aby byl svět víc k žití než ten, ve kterém se nacházíme… Více než půl století stará vize Léviho-Strausse bude mnohým nejspíš připadat silně nereálná, zejména ve světle současné umělecké produkce. Jak však známý antropolog dodává, před sebou máme jen dvě cesty: buď rozklad, destrukce a úplné zmizení malířského umění, nebo nový začátek.
  – František Mikš v knize Jiná modernita

     OBSAH

  ETNOLOG MEZI NÁMI ÚROVNĚ AUTENTICITY
  „NECIVILIZOVANÍ“ A „CIVILIZOVANÍ“ UMĚNÍ A SKUPINA
  HODINY A PARNÍ STROJE TŘI ROZDÍLY
  189.0 160.7 
TOP