Lubomír Slavíček

Zobrazuji všechny 3 výsledky

 • NENÍ SKLADEM

  Aristokracie ducha a vkusu

  Obrazová sbírka Salm-Reifferscheidtů na zámku v Rájci nad Svitavou

  Obrazárna zámku v Rájci nad Svitavou je unikátní nejen svým rozsahem a množstvím kvalitních uměleckých děl, ale především tím, že se na rozdíl od většiny podobných historických sbírkových souborů dochovala do dnešních dnů téměř v úplnosti.

  1,045.0  836.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Chvála ciceronství

  Umělecká díla mezi pohádkou a vědou

  Tradice „ciceronství“ v Itálii a především v Římě 18. století, kde učení a výřeční prů­vodci doprovázeli aristokratické návštěvníky a přímo před uměleckými díly jim přibližo­vali jejich estetické vlastnosti a zprostředkovávali jim jejich prožívání, je stále živá i v mo­derním dějepisu umění. Dokladem je přístup celé řady soudobých historiků umění, například M. Baxandalla, F. Haskella či D. Arasseho, kteří v novém světle a v nových souvislostech ukázali díla všeobecně známá a mnohokrát viděná. Jejich dialogy s díly i diváky a čtenáři právem připomínají společenské a zábavné formy zpro­středkování uměleckých děl, jaké byly běžné v dobách před historismem a vědeckým pozitivismem 19. století. V našem prostředí je určitý návrat k „ciceronství“ – tedy k po­zornému prohlížení uměleckého díla a dialogické interakci s ním – spojen s osobností profesora brněnského Semináře dějin umění Jiřího Kroupy (1951), jenž se letos dožívá životního jubilea a jemuž je také tento sborník věnován. Čtyřiadvacet současných českých a zahraničních historiků umění přináší čtenáři v jednotlivých studiích interpreta­ci vždy jednoho konkrétního uměleckého díla (případně souboru děl), a to prostřednic­tvím vlastního osobitého „ciceronského“ dialogu s ním. Někdy jde o díla velmi známá, jindy téměř neznámá, která se jejich interpreti snaží představit, vysvětlit a zpřístupnit jinak, než tomu bylo doposud. Záměrem těchto „ciceronských“ dialogů s uměleckými díly je nejen přispět k jejich lepšímu pochopení a prožitku, ale zároveň poskytnout čtenářům, řečeno slovy Jiřího Kroupy, onu „zábavnou radost z dívání se.“

  395.0  316.0 
 • NENÍ SKLADEM

  „Sobě, umění, přátelům“

  Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939

  Obsáhlá a obrazově bohatě vypravená kniha je vyvrcholením autorova mnohaletého zájmu o problematiku sběratelství, který se datuje od jeho vysokoškolských studií a který významně ovlivnilo jeho bezmála dvacetileté působení v Národní galerii v Praze. Od publikace Sběratelství (Praha 1983) představuje první souhrnné zpracování poznatků o výsledcích a charakteru sběratelských aktiv v oblasti výtvarného umění na našem území v letech 1650–1939. Kniha je určena nejen odborné veřejnosti, ale všem zájemcům o výtvarné umění a kulturní historii, stejně jako současným sběratelům a obchodníkům s uměním.

  Lubomír Slavíček absolvoval studium dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (1972) u profesorů Alberta Kutala, Václava Richtera, Ivo Krska, Miloše Stehlíka a Zdeňka Kudělky. Od roku 1975 pracoval jako odborný, posléze vědecký pracovník Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, kterou v letech 1991–1992 řídil. Od roku 1994 působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2001 byl jmenován profesorem dějin umění a vedoucím Semináře dějin umění. Specializuje se na malířství raného novověku, zejména v Nizozemí a střední Evropě, na problematiku sběratelství, mecenátu a uměleckého vkusu v 17. až 20. století a na historiografii českého dějepisu umění.

  195.0  156.0 
TOP