Marek Čejka

Zobrazuji všech 5 výsledků

 • NENÍ SKLADEM

  Izrael a Palestina

  Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu

  Jedná se o jednu z prvních původních českých knih zaměřujících se na izraelsko-palestinský konflikt. Čtenáře jím v několika částech provede, objasní mu hlavní pojmy a fenomény počínaje stručnou historií arabsko-židovských vztahů před vznikem Izraele a rokem 2015 konče. Práce je určena nejen odborníkům a studentům, ale i všem ostatním, kteří se zajímají o blízkovýchodní problematiku.

  Marek Čejka energicky zaplňuje mezeru v oblasti původních studií o historii a současnosti Blízkého východu. Po desetiletích hluboké ideologické izolace od tamních reálií byl český čtenář v 90. letech odkázán převážně na překlady zahraničních prací. Čejkova kniha dává možnost seznámit se s vývojem a situací v Izraeli a na palestinských územích z pohledu nové generace odborníků, která zná místní poměry nejen zprostředkovaně, ale rovněž na základě své osobní zkušenosti, studia a vědeckého výzkumu přímo na místě.

  Jiří Schneider, diplomat a analytik, velvyslanec ČR v Izraeli v letech 1995–1998

  Kniha Marka Čejky boří dva vzájemně se posilující mýty o izraelsko-palestinském konfliktu, které jsou v českém prostředí hodně rozšířené: ten první hovoří o „odvěkém sváru Židů a muslimů“ a druhý o „izraelsko-palestinském konfliktu jako ztělesnění střetu dvou civilizací – židovsko-křesťanské západní versus muslimské orientální“. Přestože autor uznává, že náboženské i civilizační odkazy hrají v blízkovýchodním sporu důležitou roli, jeho podstata spočívá v územním sporu dvou nacionalismů – židovského a arabského. Tuto tezi dokládá pečlivou prezentací důležitých faktů o konfliktu od jeho počátků na přelomu 19. a 20. století až do současnosti. Čejkova kniha by měla být povinnou četbou pro každého, kdo se chce zorientovat v jednom z nejhůře řešitelných konfliktů současnosti.

  Pavel Barša, Filozofická fakulta Karlovy univerzity a Ústav mezinárodních vztahů

   

  295.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Lidé svatých zemí

  Fotografická kniha je průřezem autorových cest – hlavně na Blízký východ – a nabízí náhled do každodenních i méně všedních okamžiků tamních obyvatel, hlavně muslimů a židů. Společným jmenovatelem knihy jsou etno-náboženské komunity viděné skrze objektiv člověka, který se o Blízký východ zajímá nejen z odborné stránky, ale má zároveň postřeh pro detaily a smysl pro humor. Uvidíte tak nejen zajímavé záběry z mešit, synagog, kostelů, ale třeba i pozoruhodné snímky vojáků, krásu blízkovýchodních žen či náhled do soukromí rabínů. Finální podoba knihy vznikala ve spolupráci s naším předním fotografem a fotodokumentaristou Karlem Cudlínem.

  135.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Rabíni naší doby

  Autority judaismu v náboženském a politickém dění 20. století a současnosti

  Tato kniha obsahuje několik desítek portrétů významných rabínských autorit, a to jak mladší generace rabínů, kteří jsou činní v naší době, tak i těch, kteří působili hlavně ve dvacátém století a kteří se výrazně podepsali na podobě současného judaismu. Publikace se zaměřuje především na centra současného židovského myšlení, jako jsou Izrael a Spojené státy americké, z hlediska moderní židovské historie se však snaží neopomíjet ani další důležitá střediska judaismu, jako byla především předválečná Evropa.

  V knize najdete portréty rabínských osobností, jako například Avraham Kook, Jisrael Meir Lau, Moše Levinger, Ovadja Josef, Karol Sidon, Menachem Mendel Schneersohn, Elazar Menachem Šach, Joel Teitelbaum, Chajim Michael Weissmandl a řada dalších.

  265.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Judaismus a politika v Izraeli

  Vnitropolitická situace v Izraeli bývá ve sdělovacích prostředcích často ve stínu napjatých vztahů mezi izraelskými Židy a Palestinci. Přitom vztahy mezi judaismem a politikou v židovském státě nejsou o nic méně zajímavé a důležité. Vzájemné provázání judaismu s izraelskou politikou je také příčinou mnoha vnitřních konfliktů a v neposlední řadě ovlivňuje i izraelsko-palestinský spor.

  Tato kniha se českému čtenáři snaží zpřehlednit zajímavou a složitou problematiku. Zároveň se pokouší odpovědět na řadu otázek: Půjde Izrael i nadále cestou demokracie, či se více přiblíží k teokracii? Proč mají náboženské politické strany v Izraeli takový vliv? Jaký vztah mají zbožní Židé k sionismu? Jak souvisí náboženství s výstavbou židovských osad?… Kniha je určena nejen odborníkům, ale každému, kdo se o Izrael zajímá.

  „S problematikou Izraele se mohl dosud čtenář seznámit hlavně prostřednictvím překladů zahraničních publikací. Kniha Marka Čejky je cenná nejen tím, že jde o dílo původní, ale také proto, že vychází z přímé zkušenosti jeho studijního pobytu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.“

  Jiří Schneider, velvyslanec České republiky ve Státu Izrael v letech 1994–1998

  „…kniha může být příkladem vynikající odborné studie: je přiměřená rozsahem, výborně strukturovaná, založená na podrobné znalosti nejnovějších děl z oboru. Lze ji tedy vřele doporučit: ke studiu zájemcům o izraelskou politiku, k nahlédnutí pak všem začínajícím společenským vědcům pro inspiraci, jak může vypadat slibný debut.“

  Z recenze k prvnímu vydání, Lidové noviny, 15. 2. 2003

  295.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Encyklopedie blízkovýchodního terorismu

  Terorismus je fenomén dnešní doby a Blízký východ je region, který s ním bývá velmi často spojován. Originální encyklopedie od českého autora, který má z Blízkého východu bohaté zkušenosti – a sám se v těsné blízkosti teroristického útoku ocitl – navazuje na jeho předešlé úspěšné knihy. Čtenáře seznamuje s širokým spektrem osobností a organizací v kontextu s nejvýznamnějšími politickými směry na Blízkém východě.

  Terorismus není ideologie ani politický program, ale taktika, kterou mohou hnutí různých ideologií a programů – náboženská i sekulární, pravicová i levicová – používat k prosazování svých cílů. K pochopení toho, proč se v určitých situacích uchylují různé organizace či jejich ozbrojená křídla k terorismu, je třeba znát historický a politický kontext i jejich vztah k dalším politickým silám. Proto encyklopedie Marka Čejky obsahuje mnohem více než informace o aktérech, kteří se na Blízkém východě a v přilehlých oblastech dopouštěli v posledních desetiletích teroristických činů. Čtenář v ní najde také základní charakteristiky nejvýznamnějších ideologických směrů i politických organizací tohoto regionu. Nová kniha Marka Čejky je nepostradatelnou příručkou pro každého, kdo chce získat základní orientaci v často neprůhledných peripetiích blízkovýchodního dění.

  Prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.
  Filozofická fakulta Karlovy univerzity a Ústav mezinárodních vztahů

  Blízkovýchodní konflikt a s ním spojený terorismus jsou pro řadu Čechů nesrozumitelnými záležitostmi. I odborná veřejnost má často problém orientovat se ve změti militantních skupin, ve jménech osob zapletených do nejrůznějších atentátů, v operacích tajných služeb a v mnohých dalších aspektech. Nová kniha předního českého odborníka na blízkovýchodní problematiku Marka Čejky je proto více než potřebným počinem. Jedná se o precizně zpracovaný slovník blízkovýchodního terorismu, který nepochybně zaujme důležité místo v knihovnách vysokoškolských i středoškolských studentů, akademických výzkumníků, žurnalistů, expertů státních institucí diplomatického i bezpečnostního zaměření i dalších zájemců o oblast Blízkého východu a o fenomén terorismu.

  Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

  225.0 
TOP