Politologie, politika, sociologie

Zobrazen 1. – 12. z 32 výsledků

 • NENÍ SKLADEM

  Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic

  We shall describe how we conceptualised religious memory for the purposes of qualitative and quantitative survey research, and we shall explain how we operationalised religious communicative and cultural memory and why we believe that the questionnaire we designed and present here can also be applied in other contexts outside Czech society.

  299.0 
 • Posvátný baldachýn

  Základy sociologické teorie náboženství

  Výklad Posvátného baldachýnu se opírá o řadu příkladů ze starobylých i současných náboženství a přesvědčivě ukazuje, jakým způsobem je náboženství ukotveno v lidské společnosti…

  289.0 
 • Cizinci v Brně

  Vztahy, vazby a sítě podpory

  Odborná publikace přináší výsledky analýzy sociálních sítí cizinců, kteří žijí na území města Brna.

 • NENÍ SKLADEM

  Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku

  Příčiny úspěchu mediační intervence George J. Mitchella v letech 1996–1998

  V českém prostředí je severoirský konflikt poměrně málo zpracovaným tématem. Kniha proto v rámci české politologie a příbuzných oborů představuje originální příspěvek a klade si za cíl tuto mezeru zaplnit.

  349.0 
 • Pozvání do Sociologie

  Humanistická perspektiva

  Kniha amerického sociologa Petera L. Bergera patří dnes již mezi klasické práce a na mnoha světových univerzitách je doporučována studentům jako nejlepší úvod do sociologie. Byla přeložena do řady světových jazyků a je oblíbenou četbou nejen studentů, ale také kvalifikovaných sociologů. Kniha vychází v českém jazyce ve čtvrtém vydání.

  269.0 
 • Stručný úvod do politiky

  Minogueův Stručný úvod do politiky patří podle kritiky mezi nejzdařilejší práce svého druhu. Autor v něm v krátkých a hutných kapitolách představuje čtenářům základní problémy politické teorie i praxe a současně se snaží přispět k odstranění některých nejběžnějších omylů a nedorozumění s politikou spojených.

  229.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Muslimové v Česku

  Etablování muslimů a islámu na veřejnosti

  Odborná publikace přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů týkajících se etablování muslimů a islámu v českém prostředí. Předkládá informace z perspektivy sociálně-vědního poznání a je příspěvkem do diskuse, která se v české společnosti v posledních letech rozpoutala.

  445.0 
 • Západ a ti druzí

  Zatímco islámská civilizace je drásána konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Svobody, které občané Západu pokládají za samozřejmost, jsou v islámských zemích veskrze neslýchané, a zatímco žádní západní občané ze Západu neutíkají, 70 procent světových utečenců jsou muslimové prchající z míst, kde je oficiální doktrínou jejich náboženství. Všichni tito utečenci navíc míří na Západ, protože neznají jiné místo, které by jim dalo příležitosti, svobody a osobní bezpečí, které beznadějně hledali doma. Zarážející však je, že jakmile přijdou na Západ, mnozí z těchto muslimských běženců začnou pociťovat ke společnosti, která je obklopuje, nenávist; chtějí se jí pomstít za nějakou chybu, která je tak odporná, že za přiměřený trest nepovažují nic menšího než její naprosté zničení. Ještě podivnější je skutečnost, že ti muslimové, kteří se usadili, integrovali a osvojili si určitý druh loajality k západním institucím a zvykům, často vychovávají děti, které se navzdory tomu, že se narodily na Západě, samy identifikují s jeho opozicí – s opozicí tak nelítostnou, že opět hraničí s touhou po zničení.

  199.0 
 • Učebnice evropské integrace

  Čtvrté zásadně přepracované a rozšířené vydání Učebnice evropské integrace nás provádí celým spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje s ohledem na probíhající krizi eurozóny.

  375.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Evropské křižovatky

  Protože se historie, struktura a fungování Evropské unie významně dotýká nás všech, kteří v ní žijeme, je hlasité po­jmenování některých jejích slabin či přímo kritických míst více než žádoucí. Věcná polemika a argumenty podložená kritika je ale tradičně slyšet nejméně, zatímco na základě bizarních malič­kostí EU hlasitě kritizuje kdekdo, často bez reflexe souvislostí či pointy. Laciné politické body jsou totiž odjakživa atraktivní pro populisty zleva, zprava či vlastně odkudko­li, stejně jako naivně rychlé politické „recepty“ na vyřešení (pseudo)problémů. Ambicí této knihy je vysvětlit základní fungování unijních institucí, podrobně a názorně popsat slabá místa v politickém systému Unie a objasnit jeho tzv. demokratický deficit. Vedle toho se čte­nář seznámí se základními konturami a historickými trendy, které Unii dotvářejí a provázejí již přes 60 let.  Kniha je hlubší a poctivou analýzou slabých stránek Evropské unie. Věřím, že přiměje čtenáře k tomu, aby se zamyslel i nad jejími silnými stránkami, nad příležitostí a ohrožením celého projektu Evropské unie.
  MVDr. Milena Vicenová,
  velvyslankyně ČR při Evropské unii (2008–2012)

  Kniha střízlivě, jasně a stručně bilancuje dosavadní vývoj Evropské unie a nebojí se ani pojmenovat některé její zásadní problémy a výzvy do budoucna. Po jejím přečtení občan EU pochopí, jaká je jeho vlastní role v procesu evropské integrace a co (ne)může změnit.
  doc. Dr. Petr Robejšek,
  analytik a nezávislý poradce

  Kniha Evropské křižovatky srozumitelným a čtivým způsobem představuje důležitá témata evropské integrace. Střízlivý, poučený pohled na Evropskou unii je hodnotným příspěvkem k diskusi o dalším směřování evropských států.  
  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LLM,
  ministr školství (2011–2012)
  rektor Masarykovy univerzity v Brně (2004–2011)

  V Česku věcnou debatu o výhodách a nevýhodách EU nahradila zákopová válka ideologů. Evropské křižovatky jsou jedním z mála pokusů o přemostění zóny nikoho, jež je nezbytným předpokladem pro vytěžení pozitiv a utlumení negativ plynoucích z členství v Unii.
  Roman Chlupatý, M. A.,
  publicista a konzultant


  Kniha Evropské křižovatky nabízí čtenáři zajímavý pohled na strukturu i zákulisí institucí Evropské unie. Zároveň se snaží odpovědět na otázky, jaké je v tomto systému postavení občana / voliče a jakými cestami se může Evropská unie ubírat v dalších letech. Na základě toho, jak a v jaké politické atmosféře se Evropská unie v průběhu uplynulých desetiletí utvářela, lze vysvětlit některé její dlouhodobé problémy. Určitá řešení těchto problémů nabízí také tato kniha. Autoři přitom pro své závěry využívají politologické, historické i ekonomické argumenty.

  199.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Na konci bezstarostnosti

  Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

  Významný český politolog reaguje souborem originálních esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a výzvy, před kterými stojí naše evropská společnost. Přehledně popisuje také problémy naší zahraniční politiky, které svými vnitřními spory a nekoncepčností způsobuje stávající vláda. Bohužel se tak děje v době, kdy je Evropa, a s ní i Česká republika, ohrožena novým nebezpečím radikálního islámu, a vzhledem k ukrajinské krizi hovoří někteří diplomaté dokonce o malé studené válce.

  Předseda Občanské demokratické strany a emeritní rektor Masarykovy univerzity nejen čtivě představuje kořeny a kontext našich problémů, ale předkládá i jasné argumenty, proč se česká politická reprezentace musí rychle začít chovat tak, aby Češi měli zahraniční politiku, jakou si zaslouží a potřebují.

     Česká zahraniční politika se musí znovu stát společenským tématem. Doby bezstarostnosti, pokud jim někdo opravdu věřil, jsou pryč. Oslabený Západ a unavená Evropa čelí novým výzvám a ohrožením. Česká republika nemůže trpně čekat, jak se situace vyvine, měnit každého půl roku svoje zahraničněpolitické priority, nevědět, kde hledat záruky bezpečnosti, a dlouhodobě si hrát s důvěrou spojenců a s respektem soupeřů. – 
  prof. Petr Fiala, prosinec 2014

     OBSAH

  Předmluva

  I. Vážný případ Evropa
  Evropa a oslabování Západu
  Na konci bezstarostnosti

  II. Zahraniční politika a naše zájmy
  Národní zájmy a jejich prosazování
  Diplomacie ve službách prosperity
  Zahraniční politika a lidská práva
  Bezpečnostní zájmy a NATO

  III. Rozpravy o české zahraniční politice
  Co nechceme slyšet o zahraniční politice
  Nesmysl fobie a smysl Evropy
  Euro a evropské volby
  Jean Lucemburský a výběr českého eurokomisaře
  Třetí cesty nefungují ani v zahraniční politice
  Kam se poděla důvěryhodná zahraniční politika?
  Naše válka
  Dilema, které neexistuje
  Prezident a zahraniční politika
  Kdo je odpovědný za zahraniční politiku?

  IV. Závěr: Jakou potřebujeme zahraniční politiku
  Česká zahraniční politika v kostce

  199.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Politické systémy

  Jak zajistit vládní stabilitu? Proč jsou politické strany dnes jiné než v minulosti? Co je videodemokracie? Jak soudci ovlivňují současnou politiku? Upadá význam parlamentů? Co je víceúrovňové vládnutí? K čemu může vést určitý volební systém? Jak nahlížet na země, jejichž vůdcové mají plná ústa demokracie, ale férovost voleb v nich nemá místo?

  Na tyto otázky — a řadu dalších — odpovídá tato kniha. Odpovědi jsou plodem systematické analýzy a vyhodnocování zkušeností, které provází fungování politiky. Kniha zahrnuje komplexní pohled na moderní politické systémy a nejnovější trendy v jejich vývoji. Hlavním předmětem zájmu autorů je Evropa, nicméně pozornost je ve srovnávací perspektivě věnována i mnoha mimoevropským zemím.

  295.0 
TOP