ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ ÚDAJE?

VYTVOŘIT ÚČET

V druhé polovině 40. let 20. století profesor Antonín Kurial se svými studenty mapovali (zaměřovali, fotografovali, zakreslovali) lidové stavby, již tehdy valem mizející z našich vesnic. Vydávání edice, v níž byly tyto památky publikovány po jednotlivých okresech, zpomalilo a nakonec úplně zbrzdilo úmrtí Antonína Kuriala. Vyšlo tak pouze 6 dílů: Gottwaldov, dnes Zlín (1978), Brno-město (1979), Brno-venkov (1979), Blansko (1979), po smrti prof. Kuriala v roce 1983 Uherské Hradiště (1986), a jako dosud poslední Vyškov (1989). Úvodní slovo psali různí ředitelé, na redakci se vystřídali různí pracovníci tehdejšího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Koncepce katalogů a jejich grafická podoba zůstala však stejná. Zajímavostí je, že v prvních dílech bylo uvedeno, že středisko vydává publikaci jako účelovou pro služební potřeby. Tento účel postupně slábl úměrně k postupující likvidaci lidových staveb, aby publikace získaly nový účel – dokumentární a badatelský. Podklady pro další díly zůstaly ležet v archivu a přestože se čas od času mluvilo o tom, že by bylo dobré práci dokončit, bylo zejména začátkem 90. let 20. století v publikační činnosti tolik prázdných míst, která bylo potřeba vyplnit, a tolik jiných úkolů, že lidová architektura musela počkat… Dočkala se až v novém století, a to v druhé polovině jeho prvního desetiletí.

Antonín Kurial
22. 9. 1907 Břeclav – 5. 2. 1983, Brno
Architekt, profesor architektury na brněnské technice

Při svých architektonických a urbanistických aktivitách založil a vedl archiv lidových staveb na Moravě a ve Slezsku, v němž byla jeho žáky za léta 1946-1965 shromážděna dokumentace asi 560 objektů. Výběr z této kolekce vychází na pokračování jako Katalog lidové architektury.

TOP