ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ ÚDAJE?

VYTVOŘIT ÚČET

Význam hry v přírodě

Stále častěji se ohlížíme zpět a srovnáváme své dětství s tím, jak se mají děti dnes. Když jsme byli malí a nudily se, stěžovali jsme si rodičům, že „nemáme co dělat“. Tehdy jsme neměli chytré telefony ani počítače, ale naši rodiče věděli něco, co jsme nakonec objevili i my – že venku je nepřeberné množství věcí, které se dají

Označeno jako: ,

Jen málokterý jednotlivec dokázal ovlivnit dějiny zásadněji než Napoleon Bonaparte. I když byl u moci jen po desetiletí a půl, jeho vliv nepřestal být patrný dodnes a mnoho lidí stále obdivuje jeho nezdolnou vůli. Jednou z hlavních tezí Johnsonovy knihy je, že Bonaparte nebyl ideolog, nýbrž oportunista, kterému se podařilo využít dějinné náhody Francouzské revoluce k tomu, aby se vyšvihl na vrchol

Označeno jako:

Lidé mají v sobě touhu hledat lepší život  – mezi jiným zdraví, štěstí, pohodlí, finanční stabilitu. Při pohledu do budoucna je však jasné, že některá rozhodnutí, která jsme jako lidský druh v tomto hledání učinili, nám nemohou vydržet dlouho. Jsme na rozcestí a potřebujeme začít dělat změny. Spousta z nás závisí na systémech mimo naši kontrolu – například systému průmyslové

Označeno jako:

O myslivci a víle

Určitě dobře znáte příhody hajného Robátka z Večerníčku a také z pohádkových knížek Václava Čtvrtka. Ale znáte je opravdu všechny? V této knížce najdete jednu, kterou jste nejspíš ještě nečetly. Pohádka o myslivci a víle, která vyšla naposledy před více než čtyřiceti lety, je z doby, kdy Robátko nebyl ještě hajný, ale obyčejný myslivec. Ale již tehdy měl problémy s hrabětem a vílou. Naštěstí

Označeno jako: ,

E. F. Schumacher vyzývá ve své poslední knize k novému rozvoji „vědy pro porozumění“ či moudrosti, jejichž postupná eliminace doprovázená rychlým a stále se zrychlujícím hromaděním „poznání pro manipulaci“ – instrumentálního, technického, vědecky racionálního vědění je podle něj největší hrozbou pro západní civilizaci. „Každý inteligentní hlupák dokáže udělat věci větší, složitější a násilnější. K tomu, aby se člověk vydal opačným

Označeno jako:

„To, co jsme zažili, už kromě nás, pár pamětníků, nikdo neví. Proto je třeba vyprávět náš příběh. I když víme, že spousta z těch strašlivých věcí je nesdělitelná. Protože i ten nejpozornější posluchač či nejcitlivější čtenář je omezen mírou vlastní zkušenosti. Zážitky z vyhlazovacího tábora lze popsat slovy, ale nikoli skutečně sdělit, protože utrpení miliónů bezbranných a šílenství genocidy se od

Označeno jako: ,

Martina Macháčová napsala půvabnou knížku pro děti o motýlech (jsou tu pěkně vymalovaní, aby je děti, ale dnes už i dospělí venku poznali), dětech a skřítcích. Nejen o nich, ale i o vztahu k přírodě, starostech i nešvarech lidí, které dělají skřítkům vrásky na čele. O obrazový doprovod se postarala známá ilustrátorka Sofie Helfertová. Na první pohled by se mohlo zdát, že kniha svými

Velké vymírání

Právě nyní, v onom úchvatném okamžiku, který pro nás znamená přítomnost, se rozhodujeme, aniž bychom to tak zcela zamýšleli, která evoluční cesta nám zůstane otevřena a která bude už navždy uzavřena. To žádný jiný tvor ještě nikdy nedokázal a bude to náš nejtrvalejší odkaz. To odpoledne jsme vyšli na blátivou silnici. Silman sbíral různé rostliny, které ho zajímaly,

Označeno jako:

Frithjof Schuon – v Evropě známý jako jedna z nejpřednějších autorit na komparativní religionistiku a jeden z nejvýznačnějších představitelů religio perennis – se celý svůj život do hloubky zajímal o prérijní indiány Severní Ameriky, s nimiž se cítil velmi spřízněn. V průběhu svého dlouhého spisovatelského života napsal řadu článků o těch nejpozoruhodnějších aspektech tradic prérijních indiánů, současně však také – jako nadaný umělec

Žijí moderní lidé, dokonce i ti nejšťastnější z nás, podstatně lépe než naši předkové z předcivilizační doby? Je civilizace jako celek čistým přínosem pro jednotlivé lidské bytosti? Christopher Ryan v připravované knize Ucivilizovat se k smrti? Cena, kterou platíme za pokrok (vychází 20. června) tvrdí, že bychom se měli začít ohlížet zpět, abychom našli cestu k lepší budoucnosti.

Označeno jako:
TOP