ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ ÚDAJE?

VYTVOŘIT ÚČET

Buddhismus pro začátečníky

Jsem šťastný, že znám knihu Buddhismus pro začátečníky od Thubten Chodronové. Tato kniha je napsána především pro ty, kteří chtějí porozumět základním buddhi­stickým principům a začlenit je do svých životů. Možná bude užitečné, když zde řeknu několik slov o tom, jak by měli k buddhismu přistupovat. Na začátku by měl být člověk skeptický, klást otázky a ověřovat si učení

Označeno jako: ,

Význam hry v přírodě

Stále častěji se ohlížíme zpět a srovnáváme své dětství s tím, jak se mají děti dnes. Když jsme byli malí a nudily se, stěžovali jsme si rodičům, že „nemáme co dělat“. Tehdy jsme neměli chytré telefony ani počítače, ale naši rodiče věděli něco, co jsme nakonec objevili i my – že venku je nepřeberné množství věcí, které se dají

Označeno jako: ,

Jen málokterý jednotlivec dokázal ovlivnit dějiny zásadněji než Napoleon Bonaparte. I když byl u moci jen po desetiletí a půl, jeho vliv nepřestal být patrný dodnes a mnoho lidí stále obdivuje jeho nezdolnou vůli. Jednou z hlavních tezí Johnsonovy knihy je, že Bonaparte nebyl ideolog, nýbrž oportunista, kterému se podařilo využít dějinné náhody Francouzské revoluce k tomu, aby se vyšvihl na vrchol

Označeno jako:

Lidé mají v sobě touhu hledat lepší život  – mezi jiným zdraví, štěstí, pohodlí, finanční stabilitu. Při pohledu do budoucna je však jasné, že některá rozhodnutí, která jsme jako lidský druh v tomto hledání učinili, nám nemohou vydržet dlouho. Jsme na rozcestí a potřebujeme začít dělat změny. Spousta z nás závisí na systémech mimo naši kontrolu – například systému průmyslové

Označeno jako:

O myslivci a víle

Určitě dobře znáte příhody hajného Robátka z Večerníčku a také z pohádkových knížek Václava Čtvrtka. Ale znáte je opravdu všechny? V této knížce najdete jednu, kterou jste nejspíš ještě nečetly. Pohádka o myslivci a víle, která vyšla naposledy před více než čtyřiceti lety, je z doby, kdy Robátko nebyl ještě hajný, ale obyčejný myslivec. Ale již tehdy měl problémy s hrabětem a vílou. Naštěstí

Označeno jako: ,

E. F. Schumacher vyzývá ve své poslední knize k novému rozvoji „vědy pro porozumění“ či moudrosti, jejichž postupná eliminace doprovázená rychlým a stále se zrychlujícím hromaděním „poznání pro manipulaci“ – instrumentálního, technického, vědecky racionálního vědění je podle něj největší hrozbou pro západní civilizaci. „Každý inteligentní hlupák dokáže udělat věci větší, složitější a násilnější. K tomu, aby se člověk vydal opačným

Označeno jako:

„To, co jsme zažili, už kromě nás, pár pamětníků, nikdo neví. Proto je třeba vyprávět náš příběh. I když víme, že spousta z těch strašlivých věcí je nesdělitelná. Protože i ten nejpozornější posluchač či nejcitlivější čtenář je omezen mírou vlastní zkušenosti. Zážitky z vyhlazovacího tábora lze popsat slovy, ale nikoli skutečně sdělit, protože utrpení miliónů bezbranných a šílenství genocidy se od

Označeno jako: ,

Martina Macháčová napsala půvabnou knížku pro děti o motýlech (jsou tu pěkně vymalovaní, aby je děti, ale dnes už i dospělí venku poznali), dětech a skřítcích. Nejen o nich, ale i o vztahu k přírodě, starostech i nešvarech lidí, které dělají skřítkům vrásky na čele. O obrazový doprovod se postarala známá ilustrátorka Sofie Helfertová. Na první pohled by se mohlo zdát, že kniha svými

Velké vymírání

Právě nyní, v onom úchvatném okamžiku, který pro nás znamená přítomnost, se rozhodujeme, aniž bychom to tak zcela zamýšleli, která evoluční cesta nám zůstane otevřena a která bude už navždy uzavřena. To žádný jiný tvor ještě nikdy nedokázal a bude to náš nejtrvalejší odkaz. To odpoledne jsme vyšli na blátivou silnici. Silman sbíral různé rostliny, které ho zajímaly,

Označeno jako:
TOP