Africký (mikro) regionalismus – jihoafrická zkušenost

245.0 

Čtenářům se dostává do rukou kniha, která má ambici předestřít co nejucelenější vhled do afrického regionalismu, a to se zvláštním zřetelem na jih tohoto kontinentu. Často se hovoří o tom, že Afrika je nejvíce marginalizovaným kontinentem světa. Odpovědí na toto její nelichotivé postavení může být právě regionální spolupráce a integrace. Kniha nabízí pohled na tři stupně afrického regionalismu, a sice úroveň panregionální, regionální a mikroregionální, a osvětluje jak jejich obecné znaky, tak konkrétní specifika. Vzhledem k tomu, že se jedná o první podobnou publikaci v českém prostředí, snaží se autorka přiblížit i známé skutečnosti, které se v souvislosti s africkým kontinentem skloňují (slabé státy, špatná infrastrukturní síť) a které jsou chápány jako překážky bránící socioekonomickému rozkvětu kontinentu.

15 skladem

Jiná dostupnost: Knihu je možné zakoupit v DOPRODEJI / VÝPRODEJI
Edice: Formát: 176 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-014-1 Rok vydání: 2013

Čtenářům se dostává do rukou kniha, která má ambici předestřít co nejucelenější vhled do afrického regionalismu, a to se zvláštním zřetelem na jih tohoto kontinentu. Často se hovoří o tom, že Afrika je nejvíce marginalizovaným kontinentem světa. Odpovědí na toto její nelichotivé postavení může být právě regionální spolupráce a integrace. Kniha nabízí pohled na tři stupně afrického regionalismu, a sice úroveň panregionální, regionální a mikroregionální, a osvětluje jak jejich obecné znaky, tak konkrétní specifika. Vzhledem k tomu, že se jedná o první podobnou publikaci v českém prostředí, snaží se autorka přiblížit i známé skutečnosti, které se v souvislosti s africkým kontinentem skloňují (slabé státy, špatná infrastrukturní síť) a které jsou chápány jako překážky bránící socioekonomickému rozkvětu kontinentu.

Linda Piknerová je odbornou asistentkou na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni a v roce 2012 obhájila disertační práci, která se zabývala problematikou jihoafrického mikroregionalismu. Na témata související s Afrikou publikovala již několik odborných článků a kapitol v odborných monografiích. V současnosti se podílí na aktivitách Centra afrických studií, které vzniklo v Plzni a jehož cílem je (nejen) zpopularizovat výzkum Afriky v českém odborném prostředí.

Další informace

Hmotnost 370 g
TOP