NENÍ SKLADEM

Aktivizační metody ve výuce

Příručka moderního pedagoga

229.0 

Tato kniha patří na stůl každého moderního pedagoga.

Přínos aktivizačních metod ve výuce spočívá v tom, že přeměňuje pasivní studenty (posluchače) v rovnocenné partnery, kteří se přímou zkušeností (svojí aktivizací) naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních výukových postupů. Aktivizační metody kladou důraz na samostatné řešení problémů, týmovou práci, diskusi a spolupráci s pedagogem, což vede nejen k vyšší participaci studentů, ale ve výsledku i k větší efektivitě výuky. Úspěšná a ověřená publikace nabízí ucelený přehled aktivizačních metod, které autoři popisují nejen teoreticky, ale především z praktického pohledu, na základě vlastních dlouholetých pedagogických zkušeností.

Kniha je příručkou moderního pedagoga, jejímž cílem je podpořit proces zavádění a využívání aktivizačních metod na školách všech stupňů v České republice.

Není skladem

Jiná dostupnost: pouze u distributorů
Edice: Formát: 16×23 cm, 224 stran Vydání: 3 ISBN: 978-80-7485-043-1 Rok vydání: 2015 PROMO: Otevřít v pdf

Tato kniha patří na stůl každého moderního pedagoga.

Přínos aktivizačních metod ve výuce spočívá v tom, že přeměňuje pasivní studenty (posluchače) v rovnocenné partnery, kteří se přímou zkušeností (svojí aktivizací) naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních výukových postupů. Aktivizační metody kladou důraz na samostatné řešení problémů, týmovou práci, diskusi a spolupráci s pedagogem, což vede nejen k vyšší participaci studentů, ale ve výsledku i k větší efektivitě výuky. Úspěšná a ověřená publikace nabízí ucelený přehled aktivizačních metod, které autoři popisují nejen teoreticky, ale především z praktického pohledu, na základě vlastních dlouholetých pedagogických zkušeností.

Kniha je příručkou moderního pedagoga, jejímž cílem je podpořit proces zavádění a využívání aktivizačních metod na školách všech stupňů v České republice.

 


 

Lubor Lacina (1969) působí na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde je od roku 2008 docentem v oboru Ekonomika a řízení podniku. Za období téměř 20 let pedagogické činnosti vytvořil a garantoval odborné předměty na bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Je garantem a lektorem kurzů pro zaměstnance místní samosprávy, státní správy a pro více než tisíc pedagogů základních a středních škol. Má dlouholeté zkušenosti s tvorbou i využitím aktivizačních metod a e-learningových forem výuky. Těžiště jeho vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti spočívá v oblasti makroekonomické teorie, mezinárodních financí, problematiky měnové integrace a členství České republiky v EU. Je editorem a spoluautorem monografií  Economic Performance of European Union (2008); Evropská unie: příležitosti, výzvy, rizika (2007); Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004); a dále pak Učebnice evropské integrace (2011). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2012 je ředitelem Jean Mon­net Centre of Excellence a think tanku Mendel European Centre.

Tomáš Kotrba (1980–2011) působil jako odborný asistent na Ústavu managementu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Byl lektorem a metodikem projektu „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních a středních škol“ a projektu „Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod výuky“. Je spoluautorem vysokoškolských učebních textů Základy managementuUčebnice manažerské komunikace a dovedností. Spolu s Janem Hodačem je autorem knihy Učebnice globalizace (Barrister & Principal, 2011).

TOP