NENÍ SKLADEM

Aktivizační metody ve výuce

Příručka moderního pedagoga

245.0 

Publikace se zabývá problematikou moderního vyučování v podmínkách českého školství a je zaměřena na aktivizační metody výuky. Není rozlišováno mezi pedagogem na druhém stupni základní školy a středoškolským vyučujícím, pro něž je kniha převážně určena. Autoři se zabývali jak samotným pojetím vyučovací hodiny, tak posláním pedagoga a výkonem jeho povolání. Klíčovou část publikace tvoří rozdělení, popis a využití jednotlivých aktivizačních metod. Jsou zde uvedeny příklady jejich konkrétní aplikace v různých vyučovacích předmětech, a to jak na základní, tak střední škole. Pedagog by měl vědět, co chce předat (jaké informace) a jakým způsobem (zvolit vhodnou formu zprostředkování informací). První část je ponechána na čtenáři, který by měl být sám „odborně zdatný“ a schopný najít, uspořádat a zpracovat téma pro své studenty. Autoři publikace se věnují formě, tedy metodám vyučování. Ve své podstatě se vždy jedná o řešení základní myšlenky – předání informací takovým způsobem, aby jim posluchači porozuměli. A právě v tom tkví „kouzlo“ a kreativní přístup pedagoga. Moderní vyučující chápe, že cílem není vytvoření chodící encyklopedie, ale spíše samostatně uvažujícího člověka, který dokáže komunikovat, hledat informace, zpracovávat je a vyhodnocovat a na jejich základě si vytvořit vlastní názor.

Není skladem


Edice: Formát: 190 stran Vydání: 2 ISBN: 978-80-87474-34-1 Rok vydání: 2011

Publikace se zabývá problematikou moderního vyučování v podmínkách českého školství a je zaměřena na aktivizační metody výuky. Není rozlišováno mezi pedagogem na druhém stupni základní školy a středoškolským vyučujícím, pro něž je kniha převážně určena. Autoři se zabývali jak samotným pojetím vyučovací hodiny, tak posláním pedagoga a výkonem jeho povolání. Klíčovou část publikace tvoří rozdělení, popis a využití jednotlivých aktivizačních metod. Jsou zde uvedeny příklady jejich konkrétní aplikace v různých vyučovacích předmětech, a to jak na základní, tak střední škole. Pedagog by měl vědět, co chce předat (jaké informace) a jakým způsobem (zvolit vhodnou formu zprostředkování informací). První část je ponechána na čtenáři, který by měl být sám „odborně zdatný“ a schopný najít, uspořádat a zpracovat téma pro své studenty. Autoři publikace se věnují formě, tedy metodám vyučování. Ve své podstatě se vždy jedná o řešení základní myšlenky – předání informací takovým způsobem, aby jim posluchači porozuměli. A právě v tom tkví „kouzlo“ a kreativní přístup pedagoga. Moderní vyučující chápe, že cílem není vytvoření chodící encyklopedie, ale spíše samostatně uvažujícího člověka, který dokáže komunikovat, hledat informace, zpracovávat je a vyhodnocovat a na jejich základě si vytvořit vlastní názor.


Lubor Lacina (1969)
Je docentem na Ústavu financí, Mendelovy univerzity v Brně. Těžiště jeho vědeckovýzkumné a publikační činnosti spočívá v oblasti problematiky měnové integrace a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem monografií Economic Performance of European Union (2008); Evropská unie: příležitosti, výzvy, rizika (2007) Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004); Globalizace, etika, ekonomika (2008). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies.

Ing. Tomáš Kotrba Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde také úspěšně absolvoval pedagogické minimum pro střední školu. Od roku 2004 byl členem Ústavu managementu na téže univerzitě, kde působil jako interní doktorand a technický pracovník. Byl rovněž členem Katedry marketingu, managementu a ekonomie na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, s. r. o. Své odborné příspěvky zaměřené na personální management publikoval na mezinárodních vědeckých konferencích. Absolvoval několik desítek letních táborů (ČR, USA a Velká Británie), kde pracoval jako hlavní a oddílový vedoucí. Mezi jeho další aktivity patřilo také dopisování do regionálních novin, byl autorem kolem 100 článků, fejetonů, glos a interview.

Tragicky zahynul na pracovní stáži na podzim 2011.

TOP