Brno, drahé Brno

145.0  99.0 

Peter Härtling (narozen 1933 v Saské Kamenici/Chemnitz) zasvětil svoji tvorbu zpracování německé minulosti a reflexi přítomnosti, přičemž specifickou složku tvoří jeho autobiografické zážitky.


Edice: Formát: 230 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87029-45-9 Rok vydání: 2008

Peter Härtling (narozen 1933 v Saské Kamenici/Chemnitz) zasvětil svoji tvorbu zpracování německé minulosti a reflexi přítomnosti, přičemž specifickou složku tvoří jeho autobiografické zážitky. Během druhé světové války rodina přesídlila do Olomouce a nějakou dobu pobývala i v Brně. Tyto motivy se objevují například v románě Eine Frau (Žena), zejména však v románě Brno, drahé Brno. Román je pří­během dvou sester a sondou do soužití Čechů, Němců a Židů v moravské metropoli na sklonku monarchie a mezi dvěma světovými válkami. Čtenář souběžně sleduje jak individuální lidské osudy, tak i obrazy doby, která předjímá (aniž by to protagonisté tušili), jak se bude jejich následný životní příběh odvíjet. Je konfrontován s otázkou, kdy a jak se člověk stává obětí a kdy spoluviníkem. Postačí, když se jen nezúčastní dění? Nebo je vinen i tím, že se nepokusil zabránit?

TOP