Chci se dostat na politologii!

Otázky k přípravě na přijímací zkoušky z politologie a mezinárodních vztahů

169.0  30.0 

Cvičné testy z politologie a mezinárodních vztahů by měly podle záměru autorů a vydavatele sloužit jako určitá pomůcka právě pro ty, kteří uvažují o studiu politologie nebo mezinárodních vztahů na vysokých školách. Příručka si klade za cíl otestovat znalosti a kombinační a formulační schopnosti adeptů politologického studia a seznámit je se základními okruhy problémů, které jsou zpravidla vyžadovány u přijímacích zkoušek. Obsahově jsme bohužel nemohli vycházet pouze z předpokládaného penza látky, která by se měla probrat na středních školách v rámci předmětů občanská nauka či základy společenských věd. Výuka politologie je v těchto předmětech natolik nedostatečná, že se průměrný absolvent střední školy či gymnázia naprosto nemůže spolehnout na to, že by u přijímacích zkoušek vystačil se znalostmi z maturity. Uživatel této příručky se tedy setká s řadou pojmů, které pro něj budou pravděpodobně nové, a získá tak přehled o vstupní pojmové a znalostní výbavě základů politologie a studia mezinárodních vztahů.

Způsob kladení otázek preferuje metodu tzv. uzavřených testových otázek, kdy má uživatel k dispozici různé odpovědi (v našem případě a) až d)), u nichž posuzuje, zda jsou v doplnění se zadáním pravdivé nebo ne. Platí přitom, že správně může být jedna, dvě, tři, čtyři nebo také žádná z odpovědí. Je dobré uvědomit si, že při vyhodnocování testů u přijímacích zkoušek jsou většinou otázky hodnoceny jako správně zodpovězené pouze tehdy, jsou-li zodpovězeny správně beze zbytku (tedy například pokud by správná odpověď na otázku byla b) a c), nebude vám k dosažení bodového zisku za tuto otázku postačovat, když zakroužkujete jako správnou pouze variantu b)). Vedle otázek této formy jsme zejména v teoreticky zaměřených oddílech použily i tzv. otevřené otázky, které vyžadují, abyste sami zformulovali odpověď. Opět je nutno upozornit, že tato forma kladení otázek (přestože mnohým připadá náročnější než klasická testová varianta) je u přijímacích zkoušek na společenskovědní obory poměrně častá. K otázkám jsou k dispozici pochopitelně i správné odpovědi v klíči na konci příručky.


Edice: Formát: A4, 132 stran Vydání: 1 ISBN: 80-238-7811-5 Rok vydání: 2001

Cvičné testy z politologie a mezinárodních vztahů by měly podle záměru autorů a vydavatele sloužit jako určitá pomůcka právě pro ty, kteří uvažují o studiu politologie nebo mezinárodních vztahů na vysokých školách. Příručka si klade za cíl otestovat znalosti a kombinační a formulační schopnosti adeptů politologického studia a seznámit je se základními okruhy problémů, které jsou zpravidla vyžadovány u přijímacích zkoušek. Obsahově jsme bohužel nemohli vycházet pouze z předpokládaného penza látky, která by se měla probrat na středních školách v rámci předmětů občanská nauka či základy společenských věd. Výuka politologie je v těchto předmětech natolik nedostatečná, že se průměrný absolvent střední školy či gymnázia naprosto nemůže spolehnout na to, že by u přijímacích zkoušek vystačil se znalostmi z maturity. Uživatel této příručky se tedy setká s řadou pojmů, které pro něj budou pravděpodobně nové, a získá tak přehled o vstupní pojmové a znalostní výbavě základů politologie a studia mezinárodních vztahů.

Způsob kladení otázek preferuje metodu tzv. uzavřených testových otázek, kdy má uživatel k dispozici různé odpovědi (v našem případě a) až d)), u nichž posuzuje, zda jsou v doplnění se zadáním pravdivé nebo ne. Platí přitom, že správně může být jedna, dvě, tři, čtyři nebo také žádná z odpovědí. Je dobré uvědomit si, že při vyhodnocování testů u přijímacích zkoušek jsou většinou otázky hodnoceny jako správně zodpovězené pouze tehdy, jsou-li zodpovězeny správně beze zbytku (tedy například pokud by správná odpověď na otázku byla b) a c), nebude vám k dosažení bodového zisku za tuto otázku postačovat, když zakroužkujete jako správnou pouze variantu b)). Vedle otázek této formy jsme zejména v teoreticky zaměřených oddílech použily i tzv. otevřené otázky, které vyžadují, abyste sami zformulovali odpověď. Opět je nutno upozornit, že tato forma kladení otázek (přestože mnohým připadá náročnější než klasická testová varianta) je u přijímacích zkoušek na společenskovědní obory poměrně častá. K otázkám jsou k dispozici pochopitelně i správné odpovědi v klíči na konci příručky.

TOP