Chci se dostat na vysokou školu! Právo a logika

Teoretický úvod a testové otázky k přípravě na přijímací zkoušky

295.0 

Složit úspěšně přijímací zkoušky na právnickou fakultu je v současnosti pro mnoho lidí mimořádně obtížné. Prestiž, zajímavost a lukrativnost právnického povolání poutá velký zájem čerstvých absolventů středních škol a gymnázií. Touha studovat práva však každý rok u řady lidí ztroskotá kvůli výrazně limitovanému počtu míst na právnických fakultách v České republice, zvláště pak na těch, které se pyšní dlouholetou tradicí. …


Edice: Formát: 232 stran Vydání: 2 ISBN: 80-7364-003-1 Rok vydání: 2005

Složit úspěšně přijímací zkoušky na právnickou fakultu je v současnosti pro mnoho lidí mimořádně obtížné. Prestiž, zajímavost a lukrativnost právnického povolání poutá velký zájem čerstvých absolventů středních škol a gymnázií. Touha studovat práva však každý rok u řady lidí ztroskotá kvůli výrazně limitovanému počtu míst na právnických fakultách v České republice, zvláště pak na těch, které se pyšní dlouholetou tradicí. Až desetinásobný převis zájemců nad kapacitními možnostmi vysokých škol mnohdy nedodává uchazečům příliš velký optimismus.

Přesto je možné si i ve stávající situaci poradit a získat nad ostatními výhodu důkladnou přípravou, při které lze využít různých studijních materiálů. Mezi ně patří i tato publikace, jež vám může pomoci při přípravě na přijímací zkoušky a v některých případech může usnadnit i úvodní kroky po přijetí.

Učebnice je rozčleněna do dvou oddílů. První oddíl s názvem PRÁVO vás přehlednou a srozumitelnou formou seznámí s různými právními odvětvími, jako je například občanské právo hmotné, rodinné právo, obchodní právo, pracovní právo, občanské právo procesní, finanční právo, trestní právo, ústavní právo, problematika Evropského společenství a Evropské unie atd. Za tímto textem následuje soubor testových otázek, mezi něž jsou zařazeny také otázky z dějin práva, a na konci každé části jsou uvedeny správné odpovědi (odpovědi k otázkám z dějin práva jsou navíc rozšířeny o důležité doplňující informace a vysvětlení).

Druhý oddíl s názvem LOGIKA by vám měl pomoci zvládnout základy formálně logického myšlení a logických operací v té míře, v jaké se tyto základy a znalosti požadují v přijímacích testech na některé právnické fakulty. Výklad je doplněn řadou příkladů k procvičení i s vysvětlením postupů řešení. Za touto teoretickou částí následuje soubor testových otázek a správných odpovědí.

TOP