Chci studovat psychologii !

245.0 

Předmět psychologie je nesmírně zajímavý a podnětný, neboť se nějakým způsobem dotýká každého z nás. O její studium je proto každý rok velký zájem a již dlouhá léta patří mezi obory, kde počet uchazečů mnohonásobně převyšuje počet přijímaných studentů. Chce-li uchazeč uspět, musí být náležitě připraven a seznámen se základními obrysy oboru. K tomu může napomoci následující publikace, skládající se ze tří částí:

* Obsáhlého informativního a přehledového Úvodu do studia psychologie, popisujícího v šedesáti krátkých kapitolách předmět oboru.

* Přibližně 1 000 krátkých tematických testů, na nichž si můžete prověřit úroveň svých znalostí a současně si je zafixovat. Okruhy otázek jsou sestaveny podle toho, jak bývají řazena témata v psychologické literatuře, takže se v nich lze snadno orientovat. Testy jsou tematicky rozděleny do sedmi oddílů:

 • biologický základ psychologie
 • obecná psychologie
 • vývojová psychologie
 • dějiny psychologie
 • psychopatologie
 • psychoterapie
 • metodologie psychologie

* Souboru patnácti cvičných testů, které jsou sestaveny z otázek z první části formulovaných do podoby, v jaké se s nimi uchazeč pravděpodobně setká u přijímacích zkoušek.

Úspěšná a velmi ceněná publikace vychází již ve třetím vydání.

Jiná dostupnost: Knihu je možné zakoupit v DOPRODEJI / VÝPRODEJI
Edice: Formát: A4, 152 stran Vydání: 2 ISBN: 978-80-87474-25-9 Rok vydání: 2011

Předmět psychologie je nesmírně zajímavý a podnětný, neboť se nějakým způsobem dotýká každého z nás. O její studium je proto každý rok velký zájem a již dlouhá léta patří mezi obory, kde počet uchazečů mnohonásobně převyšuje počet přijímaných studentů. Chce-li uchazeč uspět, musí být náležitě připraven a seznámen se základními obrysy oboru. K tomu může napomoci následující publikace, skládající se ze tří částí:

* Obsáhlého informativního a přehledového Úvodu do studia psychologie, popisujícího v šedesáti krátkých kapitolách předmět oboru.

* Přibližně 1 000 krátkých tematických testů, na nichž si můžete prověřit úroveň svých znalostí a současně si je zafixovat. Okruhy otázek jsou sestaveny podle toho, jak bývají řazena témata v psychologické literatuře, takže se v nich lze snadno orientovat. Testy jsou tematicky rozděleny do sedmi oddílů:

 • biologický základ psychologie
 • obecná psychologie
 • vývojová psychologie
 • dějiny psychologie
 • psychopatologie
 • psychoterapie
 • metodologie psychologie

* Souboru patnácti cvičných testů, které jsou sestaveny z otázek z první části formulovaných do podoby, v jaké se s nimi uchazeč pravděpodobně setká u přijímacích zkoušek.

Úspěšná a velmi ceněná publikace vychází již ve třetím vydání.Tomáš Kohoutek (1977)
Dora Salaquardová (1977)
jsou absolventy oboru Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v současné době pokračují v doktorandském studiu.

TOP