NENÍ SKLADEM

Evropské křižovatky

199.0 

Protože se historie, struktura a fungování Evropské unie významně dotýká nás všech, kteří v ní žijeme, je hlasité po­jmenování některých jejích slabin či přímo kritických míst více než žádoucí. Věcná polemika a argumenty podložená kritika je ale tradičně slyšet nejméně, zatímco na základě bizarních malič­kostí EU hlasitě kritizuje kdekdo, často bez reflexe souvislostí či pointy. Laciné politické body jsou totiž odjakživa atraktivní pro populisty zleva, zprava či vlastně odkudko­li, stejně jako naivně rychlé politické „recepty“ na vyřešení (pseudo)problémů. Ambicí této knihy je vysvětlit základní fungování unijních institucí, podrobně a názorně popsat slabá místa v politickém systému Unie a objasnit jeho tzv. demokratický deficit. Vedle toho se čte­nář seznámí se základními konturami a historickými trendy, které Unii dotvářejí a provázejí již přes 60 let.Kniha je hlubší a poctivou analýzou slabých stránek Evropské unie. Věřím, že přiměje čtenáře k tomu, aby se zamyslel i nad jejími silnými stránkami, nad příležitostí a ohrožením celého projektu Evropské unie.
MVDr. Milena Vicenová,
velvyslankyně ČR při Evropské unii (2008–2012)

Kniha střízlivě, jasně a stručně bilancuje dosavadní vývoj Evropské unie a nebojí se ani pojmenovat některé její zásadní problémy a výzvy do budoucna. Po jejím přečtení občan EU pochopí, jaká je jeho vlastní role v procesu evropské integrace a co (ne)může změnit.
doc. Dr. Petr Robejšek,
analytik a nezávislý poradce

Kniha Evropské křižovatky srozumitelným a čtivým způsobem představuje důležitá témata evropské integrace. Střízlivý, poučený pohled na Evropskou unii je hodnotným příspěvkem k diskusi o dalším směřování evropských států.  
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LLM,
ministr školství (2011–2012)
rektor Masarykovy univerzity v Brně (2004–2011)

V Česku věcnou debatu o výhodách a nevýhodách EU nahradila zákopová válka ideologů. Evropské křižovatky jsou jedním z mála pokusů o přemostění zóny nikoho, jež je nezbytným předpokladem pro vytěžení pozitiv a utlumení negativ plynoucích z členství v Unii.
Roman Chlupatý, M. A.,
publicista a konzultant


Kniha Evropské křižovatky nabízí čtenáři zajímavý pohled na strukturu i zákulisí institucí Evropské unie. Zároveň se snaží odpovědět na otázky, jaké je v tomto systému postavení občana / voliče a jakými cestami se může Evropská unie ubírat v dalších letech. Na základě toho, jak a v jaké politické atmosféře se Evropská unie v průběhu uplynulých desetiletí utvářela, lze vysvětlit některé její dlouhodobé problémy. Určitá řešení těchto problémů nabízí také tato kniha. Autoři přitom pro své závěry využívají politologické, historické i ekonomické argumenty.

Není skladem

Jiná dostupnost: pouze u distributorů (lze zakoupit i jako e-knihu ZDE)
Edice: Formát: 184 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-018-9 Rok vydání: 2014

Protože se historie, struktura a fungování Evropské unie významně dotýká nás všech, kteří v ní žijeme, je hlasité po­jmenování některých jejích slabin či přímo kritických míst více než žádoucí. Věcná polemika a argumenty podložená kritika je ale tradičně slyšet nejméně, zatímco na základě bizarních malič­kostí EU hlasitě kritizuje kdekdo, často bez reflexe souvislostí či pointy. Laciné politické body jsou totiž odjakživa atraktivní pro populisty zleva, zprava či vlastně odkudko­li, stejně jako naivně rychlé politické „recepty“ na vyřešení (pseudo)problémů. Ambicí této knihy je vysvětlit základní fungování unijních institucí, podrobně a názorně popsat slabá místa v politickém systému Unie a objasnit jeho tzv. demokratický deficit. Vedle toho se čte­nář seznámí se základními konturami a historickými trendy, které Unii dotvářejí a provázejí již přes 60 let.Kniha je hlubší a poctivou analýzou slabých stránek Evropské unie. Věřím, že přiměje čtenáře k tomu, aby se zamyslel i nad jejími silnými stránkami, nad příležitostí a ohrožením celého projektu Evropské unie.
MVDr. Milena Vicenová,
velvyslankyně ČR při Evropské unii (2008–2012)

Kniha střízlivě, jasně a stručně bilancuje dosavadní vývoj Evropské unie a nebojí se ani pojmenovat některé její zásadní problémy a výzvy do budoucna. Po jejím přečtení občan EU pochopí, jaká je jeho vlastní role v procesu evropské integrace a co (ne)může změnit.
doc. Dr. Petr Robejšek,
analytik a nezávislý poradce

Kniha Evropské křižovatky srozumitelným a čtivým způsobem představuje důležitá témata evropské integrace. Střízlivý, poučený pohled na Evropskou unii je hodnotným příspěvkem k diskusi o dalším směřování evropských států.  
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LLM,
ministr školství (2011–2012)
rektor Masarykovy univerzity v Brně (2004–2011)

V Česku věcnou debatu o výhodách a nevýhodách EU nahradila zákopová válka ideologů. Evropské křižovatky jsou jedním z mála pokusů o přemostění zóny nikoho, jež je nezbytným předpokladem pro vytěžení pozitiv a utlumení negativ plynoucích z členství v Unii.
Roman Chlupatý, M. A.,
publicista a konzultant


Kniha Evropské křižovatky nabízí čtenáři zajímavý pohled na strukturu i zákulisí institucí Evropské unie. Zároveň se snaží odpovědět na otázky, jaké je v tomto systému postavení občana / voliče a jakými cestami se může Evropská unie ubírat v dalších letech. Na základě toho, jak a v jaké politické atmosféře se Evropská unie v průběhu uplynulých desetiletí utvářela, lze vysvětlit některé její dlouhodobé problémy. Určitá řešení těchto problémů nabízí také tato kniha. Autoři přitom pro své závěry využívají politologické, historické i ekonomické argumenty.


 

Jan Hodač (1983) 
Od roku 2011 působí jako asistent na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2008 rovněž působí jako lektor na vysoké škole BIBS v Brně, kde je členem pedagogického týmu u předmětu „Politiky EU“. Specializuje se na témata mezinárodní politiky, politologie, globalizace, politiky Ruské federace a Evropské unie. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň je doktorandem studia oboru Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Je spoluautorem monografie Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a střední Evropě (2008, MU Brno); Učebnice globalizace (2011, Barrister & Principal, společně s Tomášem Kotrbou).
Kontakt: jan.hodac@mendelu.cz

Lubor Lacina (1969)
Přes dvacet let působí na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde je od roku 2008 docentem v oboru Ekonomika a řízení podniku. Těžiště jeho vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti spočívá v oblasti makroekonomické teorie, mezinárodních financí, problematiky měnové integrace a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem monografií  Economic Performance of European Union (2008, Palgrave – MacMillan Publishing); Evropská unie: příležitosti, výzvy, rizika (2007, nakladatelství Aleš Čeněk); Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C.H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C.H.Beck); a dále pak Učebnice evropské integrace (2011, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2012 je ředitelem Jean Mon­net Centre of Excellence a think tanku Mendel European Centre. Je členem moderátorského týmu rozhlasového pořadu Alter eko.
Kontakt: lacina@mendelu.cz

Petr Strejček (1967)
Od roku 2007 působí jako asistent na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2008 pak vyučuje na vysoké škole BIBS v Brně. Na obou institucích přednáší v předmětech, které jsou zaměřeny na politologii a evropskou integraci. Vystudoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde je i doktorandem studia v programu Mezinárodní teritoriální studia a oboru Mezinárodní vztahy. Specializuje se na témata evropské integrace, energetické spolupráce EU a Ruské federace a evropské energetické bezpečnosti. Je spoluautorem monografie Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a střední Evropě (2008, MU Brno), Učebnice politologie pro nepolitologické obory (SVŠE Znojmo) a Učebnice evropské integrace (2011, Barrister & Principal).
Kontakt: petr.strejcek@mendelu.cz

TOP