NENÍ SKLADEM

Evropský mezičas

Nové otázky evropské integrace

195.0 

Druhé doplněné a rozšířené vydání úspěšné publikace známého českého politologa a rektora Masarykovy univerzity v Brně Petra Fialy přináší kritický pohled na příčiny současného stavu Evropské unie a hlouběji rozebírá důsledky, které integrační proces má a může mít pro vývoj demokratické politiky a politické kultury v evropských zemích.

„Karl R. Popper na začátku 90. let minulého století prohlásil, že ,náš liberální společenský řád je nejlepší a nejspravedlivější z těch, které kdy na zemi existovaly‘. K tomu ale poznamenal, že je přesto ,vůči naší dnešní společnosti velice kritický‘, protože by se tu ,mnoho věcí dalo zlepšit‘. Tento postoj je mi blízký, i když bych dnes místo zlepšování mluvil o tom, že kritičnost je důležitá, abychom mnoho věcí udrželi a nepokazili. Pokud tuto myšlenku vztáhnete také k Evropské unii a procesu evropské integrace, budete mít i klíč k porozumění této knize.“
z předmluvy Petra Fialy

„Evropský mezičas je inspirující knihou, jež pozvedá českou akademickou reflexi aktuálních problémů evropské integrace … na kvalitativně novou úroveň.“
Středoevropské politické studie

„… zajímavá, místy provokativní a hlavně srozumitelná práce, která nese popularizační potenciál v tom nejlepším slova smyslu, aniž by rezignovala na vysokou odbornou úroveň.“
Politologický časopis

„Fiala‘s book is of great importace for the Czech public … it is very useful to look at the European scene of recent years through Fiala‘s interpretations.“
Contemporary European Studies

„Kniha je vynikajícím příspěvkem do aktuální diskuse o evropské politice …“
CEVRO Revue

„Petr Fiala si mezi českými politology vydobyl mimořádné postavení … kniha Evropský mezičas dokazuje, že se od autora máme stále co učit.“
MF Dnes

Kniha Evropský mezičas se zabývá řadou otázek, před kterými v současnosti stojí země Evropské unie. Důsledky opakovaného rozšíření, odmítnutí evropské ústavní smlouvy občany, sílící pochybnosti o cíli a potřebě další integrace, ekonomické a finanční obtíže, nová vnější ohrožení a vzrůstající problémy s integrací některých sociálně, nábožensky či jinak definovaných skupin – to jsou viditelné příznaky širších sociálních, ekonomických, kulturních a politických procesů, které v Evropě probíhají.
Autor přesvědčivě objasňuje hlubší příčiny těchto fenoménů a poutavě provádí čtenáře spletí problémů, jež se vynořují v labyrintu evropských politických struktur a procesů. Ať už se věnuje vztahům mezi zeměmi Evropské unie, významu národních zájmů v integračních procesech, strukturálním, obsahovým či hodnotovým podmínkám evropské demokracie nebo předpokladům další integrace, činí tak vždy na základě důkladně teoreticky podložené politologické analýzy, jejímž cílem není jen popis, ale především vysvětlení.
Kniha před čtenářem otevírá překvapivé souvislosti mnoha politických a sociálních fenoménů současné Evropy a ukazuje je z často neobvyklých perspektiv. Je určena všem, jimž nestačí povrchní mediální interpretace politiky, a proto chtějí politickému životu evropských společností hlouběji porozumět a jsou připraveni o důležitosti demokratické politiky pro současnou Evropu přemýšlet.

Není skladem

Jiná dostupnost: Knihu je možné zakoupit v DOPRODEJI / VÝPRODEJI
Edice: Formát: 208 stran Vydání: 2 ISBN: 978-80-87029-99-2 Rok vydání: 2010

Druhé doplněné a rozšířené vydání úspěšné publikace známého českého politologa a rektora Masarykovy univerzity v Brně Petra Fialy přináší kritický pohled na příčiny současného stavu Evropské unie a hlouběji rozebírá důsledky, které integrační proces má a může mít pro vývoj demokratické politiky a politické kultury v evropských zemích.

„Karl R. Popper na začátku 90. let minulého století prohlásil, že ,náš liberální společenský řád je nejlepší a nejspravedlivější z těch, které kdy na zemi existovaly‘. K tomu ale poznamenal, že je přesto ,vůči naší dnešní společnosti velice kritický‘, protože by se tu ,mnoho věcí dalo zlepšit‘. Tento postoj je mi blízký, i když bych dnes místo zlepšování mluvil o tom, že kritičnost je důležitá, abychom mnoho věcí udrželi a nepokazili. Pokud tuto myšlenku vztáhnete také k Evropské unii a procesu evropské integrace, budete mít i klíč k porozumění této knize.“
z předmluvy Petra Fialy

„Evropský mezičas je inspirující knihou, jež pozvedá českou akademickou reflexi aktuálních problémů evropské integrace … na kvalitativně novou úroveň.“
Středoevropské politické studie

„… zajímavá, místy provokativní a hlavně srozumitelná práce, která nese popularizační potenciál v tom nejlepším slova smyslu, aniž by rezignovala na vysokou odbornou úroveň.“
Politologický časopis

„Fiala‘s book is of great importace for the Czech public … it is very useful to look at the European scene of recent years through Fiala‘s interpretations.“
Contemporary European Studies

„Kniha je vynikajícím příspěvkem do aktuální diskuse o evropské politice …“
CEVRO Revue

„Petr Fiala si mezi českými politology vydobyl mimořádné postavení … kniha Evropský mezičas dokazuje, že se od autora máme stále co učit.“
MF Dnes

Kniha Evropský mezičas se zabývá řadou otázek, před kterými v současnosti stojí země Evropské unie. Důsledky opakovaného rozšíření, odmítnutí evropské ústavní smlouvy občany, sílící pochybnosti o cíli a potřebě další integrace, ekonomické a finanční obtíže, nová vnější ohrožení a vzrůstající problémy s integrací některých sociálně, nábožensky či jinak definovaných skupin – to jsou viditelné příznaky širších sociálních, ekonomických, kulturních a politických procesů, které v Evropě probíhají.
Autor přesvědčivě objasňuje hlubší příčiny těchto fenoménů a poutavě provádí čtenáře spletí problémů, jež se vynořují v labyrintu evropských politických struktur a procesů. Ať už se věnuje vztahům mezi zeměmi Evropské unie, významu národních zájmů v integračních procesech, strukturálním, obsahovým či hodnotovým podmínkám evropské demokracie nebo předpokladům další integrace, činí tak vždy na základě důkladně teoreticky podložené politologické analýzy, jejímž cílem není jen popis, ale především vysvětlení.
Kniha před čtenářem otevírá překvapivé souvislosti mnoha politických a sociálních fenoménů současné Evropy a ukazuje je z často neobvyklých perspektiv. Je určena všem, jimž nestačí povrchní mediální interpretace politiky, a proto chtějí politickému životu evropských společností hlouběji porozumět a jsou připraveni o důležitosti demokratické politiky pro současnou Evropu přemýšlet.

Petr Fiala (1964), politolog a historik, od roku 2004 rektor Masarykovy univerzity. Zakládal a vedl několik politologických pracovišť, v současnosti je profesorem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a řídí Institut pro srovnávací politologický výzkum na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působí také v různých veřejných funkcích, je mj. členem rad jmenovaných vládou nebo volených parlamentem. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje především na srovnávací a evropskou politiku; jeho knihy a texty se setkávají s velkým ohlasem i mimo rámec politologie, což potvrzuje i jeho zatím poslední kniha Politika, jaká nemá být (2010). Otázkám evropské integrace se věnuje v řadě prací, jeho rozsáhlá publikace Evropská unie (s M. Pitrovou, druhé vydání 2009) je nejprodávanější knihou v této oblasti a stala se často využívanou vysokoškolskou učebnicí i základním zdrojem vědecky podložených informací pro širokou veřejnost.

 

Další informace

Hmotnost 230 g
TOP