NENÍ SKLADEM

Funkcionalismus, design, škola, trh

Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu

395.0 

Kniha má za cíl povzbudit přemýšlení o problémech teorie i praxe navrhování užitkových předmětů a budov, na které zároveň klademe výtvarné nároky. Jednotlivé kapitoly se kriticky vyrovnávají s myšlenkami zděděnými po modernistické funkcionalistické filozofii, která uvažování o designu a architektuře i jejich praxi po řadu generací určovala. Tématem kapitol je mimo jiné povaha designérovy tvořivosti, smysl hesla forma následuje funkci, původ abstraktní estetiky designu, myšlenka funkční dokonalosti, otázky stylové jednoty a stylového pluralismu, problém tzv. inteligentního designu v přírodě, vztah designu a trhu a řada dalších otázek.
Kniha je podstatně rozšířenou reedicí úspěšné publikace Tak nám prý forma sleduje funkci, kterou vydala v roce 2003 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Není skladem

Jiná dostupnost: pouze u distributorů
Edice: Formát: 328 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87474-48-8 Rok vydání: 2012

Kniha má za cíl povzbudit přemýšlení o problémech teorie i praxe navrhování užitkových předmětů a budov, na které zároveň klademe výtvarné nároky. Jednotlivé kapitoly se kriticky vyrovnávají s myšlenkami zděděnými po modernistické funkcionalistické filozofii, která uvažování o designu a architektuře i jejich praxi po řadu generací určovala. Tématem kapitol je mimo jiné povaha designérovy tvořivosti, smysl hesla forma následuje funkci, původ abstraktní estetiky designu, myšlenka funkční dokonalosti, otázky stylové jednoty a stylového pluralismu, problém tzv. inteligentního designu v přírodě, vztah designu a trhu a řada dalších otázek.
Kniha je podstatně rozšířenou reedicí úspěšné publikace Tak nám prý forma sleduje funkci, kterou vydala v roce 2003 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.


Jan Michl (1946)
je profesorem historie a teorie designu na Vysoké škole architektury a designu (AHO) v Oslu v Norsku a hostujícím profesorem Fakulty informatiky a mediálních technologií při Høgskolen i Gjøvik (HiG)v Norsku. Narodil se v bývalém Československu, po absolvování Uměleckoprůmyslové škole v Brně pokračoval ve studiu na dnešní Masarykově univerzitě (PhDr., 1975) a na univerzitě v Uppsale ve Švédsku (§fil.kand, 1971). Předmětem jeho studií byly dějiny umění, jazyky a hospodářské dějiny. Od začátku 80. let žije v Oslo v Norsku. Jeho hlavním badatelským zájmem je teorie designu, konkrétněji modernistická filosofie designu, její kritiky a alternativní přístupy. K těmto tématům se vztahuje i jeho obsáhlá publikační činnost. Přes čtyřicet jeho textů, v angličtině, norštině či češtině, je dostupných na jeho webové stránce janmichl.com.
V češtině vyšel v roce 2003 výběr z autorových článků pod názvem Tak nám prý forma sleduje funkci.

TOP