NENÍ SKLADEM

Gibraltar

Podivný spor o Herkulovy sloupy

295.0 

Předkládaná publikace poprvé přináší českému čtenáři rozsáhlejší historickou, společenskou, politickou a ekonomickou sondu do problematiky sporu o území Gibraltaru. Tím zaplňuje vcelku zásadní mezeru v poznání materie, která je sice v české veřejnosti v nejobecnější rovině poměrně dobře známa, nicméně odbornou literaturou v českém prostředí zůstávala dlouho opomíjena. Ambicí této knihy je tak obnažit i hlubší a širší příčiny a souvislosti sporu Španělska a Velké Británie o toto vcelku nepatrné území na patě evropského kontinentu, a to z pohledu všech zainteresovaných stran. Obzvláště novátorský je pohled na mezinárodní realitu Gibraltaru očima samotných Gibraltařanů, ale i všudypřítomné Evropské unie.

Vratislav Košťál je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1999) a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2000), kde vystudoval obor mezinárodní vztahy. Oblasti vědeckého studia tzv. gibraltarské otázky se dlouhodobě a systematicky věnoval v rámci doktorského studijního programu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Za tímto účelem strávil několik odborných stáží v zahraničí, zejména v Centru pro mezinárodní studia na Univerzitě Cambridge (2005) i na samotném Gibraltaru a v přilehlých regionech Španělska.

Není skladem


Edice: Formát: 204 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87029-73-2 Rok vydání: 2009

Předkládaná publikace poprvé přináší českému čtenáři rozsáhlejší historickou, společenskou, politickou a ekonomickou sondu do problematiky sporu o území Gibraltaru. Tím zaplňuje vcelku zásadní mezeru v poznání materie, která je sice v české veřejnosti v nejobecnější rovině poměrně dobře známa, nicméně odbornou literaturou v českém prostředí zůstávala dlouho opomíjena. Ambicí této knihy je tak obnažit i hlubší a širší příčiny a souvislosti sporu Španělska a Velké Británie o toto vcelku nepatrné území na patě evropského kontinentu, a to z pohledu všech zainteresovaných stran. Obzvláště novátorský je pohled na mezinárodní realitu Gibraltaru očima samotných Gibraltařanů, ale i všudypřítomné Evropské unie.

Vratislav Košťál je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1999) a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2000), kde vystudoval obor mezinárodní vztahy. Oblasti vědeckého studia tzv. gibraltarské otázky se dlouhodobě a systematicky věnoval v rámci doktorského studijního programu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Za tímto účelem strávil několik odborných stáží v zahraničí, zejména v Centru pro mezinárodní studia na Univerzitě Cambridge (2005) i na samotném Gibraltaru a v přilehlých regionech Španělska.

„…we are an established community who have come from many parts of Europe but who today have an identity as a people, we are neither British nor Andalusian, but Gibraltarian … we are victims of geography, not history… when there is European political union and frontiers have lost their present meaning, then there will be no problem…“

„…jsme etablované společenství lidí, kteří pocházejí z mnoha částí Evropy, ale kteří mají národní identitu – nejsme ani Britové, ani Andalusané, nýbrž Gibraltařané… jsme obětí své polohy, nikoli historie…, až bude existovat evropská politická unie a hranice ztratí svůj současný význam, již nebude více našeho problému…“

(Josshua Hassan, předseda Rady ministrů Gibraltaru, deník El País, 21. 9. 1986)

„For the British, Gibraltar is a visit to the dentist once a year when we
(Spaniards) meet to talk about it. For us, it is a stone in the shoe all day long.“

„Pro Brity je otázka Gibraltaru návštěva u zubaře jednou ročně, kdy my, Španělé, se s nimi setkáváme, abychom o ní hovořili. Pro nás je to kámen v botě, který nás trápí celý den.“

(Felipe González, španělský premiér, deník The Financial Times, 9. 5. 1991)

Další informace

Hmotnost 390 g
TOP