Global governance?

Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu

499  399 

Kniha se zabývá historickými i aktuálními aspekty ideálu jednoty lidstva a hledání globální politické organizace


Edice: Formát: vázaná, 16×23 cm, 444 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7364-078-1 Rok vydání: 2018 PROMO: Otevřít v pdf

Kniha se zabývá historickými i aktuálními aspekty ideálu jednoty lidstva a hledání globální politické organizace. Následně systematicky představuje náboženské podněty k tématice mezinárodního řádu a koncepce tzv. světové politické autority, zejména z oblasti katolicky orientovaného sociálního myšlení a ze strany tzv. sociálního učení církve. Celkově je téma zasazeno i do kontextu paradigmat v oblasti teorie mezinárodních vztahů a rozličných konceptů tzv. globálního vládnutí (global governance). Kniha se kriticky se vyrovnává s určitou ambivalencí globální moci v politické teorii, katolickém sociálním myšlení, dalších křesťanských tradicích i jiných velkých světových náboženstvích. Určité řešení nalézá v rezignaci na požadavek světového státu, silně pojatého globálního vládnutí i příliš expanzivního chápání konceptu lidských práv. Toto může být současně shledáno jako dobré východisko k mezináboženskému a mezicivilizačnímu dialogu v kontextu globalizace.

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. (1976) působí na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, předtím deset let vyučoval na Teologické fakultě téže univerzity. Doktorská studia absolvoval v oboru Teologická antropologie a etika na TF JU u prof. Karla Skalického a v oboru Politologie na Ústavu politologie FF UK u prof. Pavla Barši. Zabývá se zejména sociální etikou a sociálním učením církve, americkým politickým katolicismem, vztahy mezi politikou, ekonomií a náboženstvím. Kromě jiných odborných publikací je též autorem dvou předchozích monografií – Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu (L. Marek, 2009) a ZNOVU JSME SE UJALI DĚDICTVÍ OTCŮ… Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana (CDK, 2014). Je členem České křesťanské akademie, České společnosti pro politické vědy, Společnosti pro církevní právo a Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK.

Další informace

Hmotnost 500 g
TOP