NENÍ SKLADEM

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I

Integrační politika

99.0 

Hostitelská společnost nastavením své přistěhovalecké politiky reguluje migrační toky, a určuje tedy, kdo a za jakých podmínek může na jejím území legálně pobývat, a současně vytváří rámec sociální integrace přistěhovalců v podobě závazných požadavků a očekávání, ale také podpůrných opatření. Autoři publikace se postupně zaměřují na různé aspekty přistěhovalecké politiky v České republice a jejích – zamýšlených či nezamýšlených – dopadů na životy cizinců. Knihu otevírá kapitola věnovaná hodnocení celkového směřování české přistěhovalecké politiky. Následující dvě kapitoly se podrobněji zabývají vybranými konkrétními nástroji implementovanými v této oblasti – programem výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků, který vzdělaným přistěhovalcům z vybraných třetích zemí umožňuje zrychlené získání statusu trvalého pobytu v ČR, a programem přesídlení uprchlíků z Barmy do ČR. Významnou část monografie pak tvoří analýza legislativního rámce sociální integrace přistěhovalců, která je zaměřena především na souvislosti mezi pobytovým statusem a stupni právní integrace cizinců. V této kapitole je také věnována pozornost vybraným specifickým otázkám, které přes svoji významnost dosud zůstávají v českém kontextu nedostatečně diskutovány (jedná se např. o otázky provázanosti českých zákonů s evropským koordinačním nařízením, právních příčin nízkého počtu cizinců získávajících české státní občanství a právní úpravu zdravotního pojištění cizinců).

Není skladem


Edice: Formát: 184 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87474-19-8 Rok vydání: 2011

Hostitelská společnost nastavením své přistěhovalecké politiky reguluje migrační toky, a určuje tedy, kdo a za jakých podmínek může na jejím území legálně pobývat, a současně vytváří rámec sociální integrace přistěhovalců v podobě závazných požadavků a očekávání, ale také podpůrných opatření. Autoři publikace se postupně zaměřují na různé aspekty přistěhovalecké politiky v České republice a jejích – zamýšlených či nezamýšlených – dopadů na životy cizinců. Knihu otevírá kapitola věnovaná hodnocení celkového směřování české přistěhovalecké politiky. Následující dvě kapitoly se podrobněji zabývají vybranými konkrétními nástroji implementovanými v této oblasti – programem výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků, který vzdělaným přistěhovalcům z vybraných třetích zemí umožňuje zrychlené získání statusu trvalého pobytu v ČR, a programem přesídlení uprchlíků z Barmy do ČR. Významnou část monografie pak tvoří analýza legislativního rámce sociální integrace přistěhovalců, která je zaměřena především na souvislosti mezi pobytovým statusem a stupni právní integrace cizinců. V této kapitole je také věnována pozornost vybraným specifickým otázkám, které přes svoji významnost dosud zůstávají v českém kontextu nedostatečně diskutovány (jedná se např. o otázky provázanosti českých zákonů s evropským koordinačním nařízením, právních příčin nízkého počtu cizinců získávajících české státní občanství a právní úpravu zdravotního pojištění cizinců).

Jednotlivé kapitoly zpracovali výzkumní pracovníci dlouhodobě se zabývající otázkami integrace cizinců v ČR, a to v rámci řešení výzkumného projektu „Migrující osoby v ČR – postavení na trhu práce a sociální integrace“:

Yana Leontiyeva absolvovala bakalářské studium v oboru sociologie na univerzitě Kyevo-Mohyljanska Akademie v Kyjevě a magisterské studium oboru sociologie se specializací na metody sociologického výzkumu na FSV UK. V současné době je doktorandkou na FSV UK v Praze a zároveň působí jako odborná pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR. Pro knihu napsala kapitolu zabývající se hodnocením české imigrační politiky.

Michal Nekorjak je absolventem doktorského studia na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií MU v Brně, kde je také zaměstnán jako odborný asistent. Působí rovněž jako výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum integrace a reprodukce společnosti.

Ondřej Hofírek je doktorandem sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a působil také jako výzkumník Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti. Společně s Michalem Nekorjakem pro knihu vypracovali hodnocení programu výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků.

Tereza Blahoutová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ve své diplomové práci se zabývala přesídlením čjinských uprchlíků z Barmy do České republiky. V současnosti dokončuje studium veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU. Od srpna 2010 pracuje jako redaktorka specializovaného webového portálu Multikulturního centra Praha migraceonline.cz. Do knihy přispěla kvalitativní studií integrace Čjinů v ČR v rámci programu přesídlení.

Pavel Čižinský studoval na Karlově Univerzitě klasickou filologii, právo, politologii a mezinárodní vztahy a religionistiku, přičemž dosáhl titulu bakaláře politologie a magistra práv. Od roku 2002 úzce spolupracuje s pražskou nevládní organizací Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády České republiky pro lidská práva. Od roku 2009 je samostatným advokátem v Praze. Pro knihu zpracoval analýzu legislativního rámce sociální integrace cizinců v ČR.

TOP