Kulturní politika

Management, hodnoty a modernita v kreativních průmyslech

285.0 

Druhý titul ediční řady „Kultura & arts management“ nabízí sofistikovaný a filosoficky podložený úvod do problematiky kulturního managementu založený na zkušenostech z Velké Británie. Kniha je cennou a inspirativní příručkou pro ty, kteří pracují v oblasti umění, kultury a veřejné politiky.

– – –

Tato publikace přichází do arény kulturní politiky ve správný čas a hovoří k věci. Oslovuje všechna podstatná témata ve vztahu ke kulturní politice a jejích rozmanitých projevů ve Spojeném království. Je to kniha, na niž jsme dlouho čekali, a je zcela nezbytná pro studenty vysokých škol napříč škálou různých disciplín zahrnujících kulturní management, rozvoj/management turismu, muzejní praxi a kurátorství, arts management atd. – Clare Carruthers, University of Ulster

– – –

O‘Brienova naléhavá, rozsáhlá a originální syntéza myšlenek poskytuje srozumitelný a podnětný rámec komukoliv, kdo se chce vyznat v současné kulturní politice a porozumět její důležitosti. Prokáže se jako neocenitelná jak pro ty z nás, kteří vyučují budoucí pracovníky a výzkumníky v kultuře, tak pro ty, kdo v kulturních průmyslech již pracují nebo se podílejí na formulaci politiky a jejím posuzování. 
– Paul Long, Birmingham City University

– – –

Jiná dostupnost: pouze u distributorů
Edice: Formát: 3,4×20,5 cm, 160 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-058-5 Rok vydání: 2015

Druhý titul ediční řady „Kultura & arts management“ nabízí sofistikovaný a filosoficky podložený úvod do problematiky kulturního managementu založený na zkušenostech z Velké Británie. Kniha je cennou a inspirativní příručkou pro ty, kteří pracují v oblasti umění, kultury a veřejné politiky.

– – –

Tato publikace přichází do arény kulturní politiky ve správný čas a hovoří k věci. Oslovuje všechna podstatná témata ve vztahu ke kulturní politice a jejích rozmanitých projevů ve Spojeném království. Je to kniha, na niž jsme dlouho čekali, a je zcela nezbytná pro studenty vysokých škol napříč škálou různých disciplín zahrnujících kulturní management, rozvoj/management turismu, muzejní praxi a kurátorství, arts management atd. – Clare Carruthers, University of Ulster

– – –

O‘Brienova naléhavá, rozsáhlá a originální syntéza myšlenek poskytuje srozumitelný a podnětný rámec komukoliv, kdo se chce vyznat v současné kulturní politice a porozumět její důležitosti. Prokáže se jako neocenitelná jak pro ty z nás, kteří vyučují budoucí pracovníky a výzkumníky v kultuře, tak pro ty, kdo v kulturních průmyslech již pracují nebo se podílejí na formulaci politiky a jejím posuzování. 
– Paul Long, Birmingham City University

– – –O AUTOROVI:

Dave O’Brien vyučuje o kulturních a kreativních průmyslech na univerzitě v Londýně. Specializuje se zejména na problematiku kulturních hodnot a témata spojená s kulturní politikou měst. Na univerzitě v Liverpoolu získal doktorát ze sociologie. Kromě řady studií a přednášek na konferencích se podílel na vypracování zprávy pro britské Ministerstvo kultury, médií a sportu.Vychází v koedici s Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze.

TOP