NENÍ SKLADEM

Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace

245.0 

Soubor textů, které kniha obsahuje, je dílčím exkurzem jak do teoretických konceptů sociální exkluze, tak do jejích praktických důsledků, stejně jako do současných snah o řešení problematiky sociálního vylučování romských komunit v rámci lokální i vládní politické sféry s akcentem na úskalí takových řešení. …

Není skladem


Edice: Formát: 212 stran Vydání: 1 ISBN: 80-7364-009-0 Rok vydání: 2004

Kniha, rozdělená na dvě relativně samostatné, ale komplementární části, prezentuje některé z výsledků výzkumných aktivit výzkumného záměru Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně.
Soubor textů, které kniha obsahuje, je dílčím exkurzem jak do teoretických konceptů sociální exkluze, tak do jejích praktických důsledků, stejně jako do současných snah o řešení problematiky sociálního vylučování romských komunit v rámci lokální i vládní politické sféry s akcentem na úskalí takových řešení.
První část knihy představuje výsledky výzkumu čtyřčlenného týmu, zaměřeného na mechanizmy sociálního vylučování romské komunity na lokální úrovni. V jednotlivých kapitolách vždy dominuje jedno z témat, na které byl výzkum zaměřen: kromě obecnějšího tématu sociální exkluze jde o oblast trhu práce, chudoby a bydlení.
Druhá část knihy, autorsky nezávislejší, prezentuje výstupy z analýzy vládní strategie sociálního začleňování romské komunity a z analýzy inkluzivních přístupů na lokální úrovni, vyhodnocených jako příklady dobré praxe. Poslední z publikovaných textů se na příkladu sociografického výzkumu romských osad na Slovensku věnuje obecnějším otázkám metodologických postupů při výzkumu zaměřeném na romské komunity.

TOP