NENÍ SKLADEM

Mediální tvorba v kontextu vzdělávání

Na příkladu česko-německého mediálně-pedagogického projektu o genetice

59.0 

Kniha Mediální tvorba v kontextu vzdělávání je pro české prostředí významně upravený překlad německé publikace, která představuje použití metody mediální tvorby zaměřené na téma v prostředí školy a vzdělávání. Vedle teoretického zasazení do (v Česku mladého) oboru mediální pedagogiky je v publikaci především ukázána praktická možnost použití tvorby médií a jejich reflexe v procesu vzdělávání, a to exemplárně na zkušenosti z německo-českého projektu realizovaného na čtyřech středních školách, na nichž studující filmově zpracovávali sociálně a eticky závažné téma z oblasti lidské genetiky. I přes příklady z jednoho konkrétního projektu autoři dbali na to, aby myšlenky, návody a rady byly použitelné co nejvšeobecněji.

V publikaci představovaná metoda nabízí nástroj pro realizaci mediální výchovy a výrazně podporuje rozvoj mediální gramotnosti, a to jak její produktivní, tak také kriticko-reflexivní složky. Svým silným zaměřením na určité téma přináší nejen inovativní a efektivní vzdělávací proces, ale zásadně rozvíjí diskursivní, společensko-kritické a společensko-participativní kompetence jak studujících, tak i pedagogů.

Autorský kolektiv je složen z  mediálních pedagogů a pedagožek z Univerzity v Lipsku a české partnerské Asociace pro mediální pedagogiku, o. s., kteří mají bohaté jak teoretické a výzkumné, tak především praktické zkušenosti z realizace mediálních projektů v rámci výchovy a vzdělávání.

Není skladem


Edice: Formát: B5, 120 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87474-28-0 Rok vydání: 2011

Kniha Mediální tvorba v kontextu vzdělávání je pro české prostředí významně upravený překlad německé publikace, která představuje použití metody mediální tvorby zaměřené na téma v prostředí školy a vzdělávání. Vedle teoretického zasazení do (v Česku mladého) oboru mediální pedagogiky je v publikaci především ukázána praktická možnost použití tvorby médií a jejich reflexe v procesu vzdělávání, a to exemplárně na zkušenosti z německo-českého projektu realizovaného na čtyřech středních školách, na nichž studující filmově zpracovávali sociálně a eticky závažné téma z oblasti lidské genetiky. I přes příklady z jednoho konkrétního projektu autoři dbali na to, aby myšlenky, návody a rady byly použitelné co nejvšeobecněji.

V publikaci představovaná metoda nabízí nástroj pro realizaci mediální výchovy a výrazně podporuje rozvoj mediální gramotnosti, a to jak její produktivní, tak také kriticko-reflexivní složky. Svým silným zaměřením na určité téma přináší nejen inovativní a efektivní vzdělávací proces, ale zásadně rozvíjí diskursivní, společensko-kritické a společensko-participativní kompetence jak studujících, tak i pedagogů.

Autorský kolektiv je složen z  mediálních pedagogů a pedagožek z Univerzity v Lipsku a české partnerské Asociace pro mediální pedagogiku, o. s., kteří mají bohaté jak teoretické a výzkumné, tak především praktické zkušenosti z realizace mediálních projektů v rámci výchovy a vzdělávání.Zdeněk Sloboda (1981)
,
který publikaci přeložil a upravil pro český vzdělávací kontext, je vysokoškolským pedagogem v oblasti mediálních studií a sociologie. Byl na české straně koordinátorem praktického projektu, z nějž publikace vychází.

Bernd Schorb (1947),
jeden z nejuznávanějších žijících mediálních pedagogů v Německu, a především

Jan Keilhauer (1980),
kteří měli zásadní podíl na autorství německé verze publikace, jsou pracovníci Katedry mediální pedagogiky na Univerzitě v Lipsku a byli hlavními koordinátory projektu.

Jana Hnilicová (1947)
je dlouholetou pedagožkou v oblasti filmové tvorby, aktivně se účastnila projektu jako lektorka a při přípravě překladu textu a jeho úpravách pro české prostředí poskytovala cennou zpětnou vazbu.

TOP