NENÍ SKLADEM

Otázky naší doby

Filozoficko-teologický slovník

495.0 

Claude Tresmontant (1925–1997) v sobě spojoval něco, co se zvlášť u filozofů vyskytuje dosti zřídka: při neuvěřitelné erudici měl dar hovořit jadrně a srozumitelně i o těch nejobtížnějších metafyzických a teologických otázkách, aniž by své výklady jakkoli zjednodušoval či zplošťoval. Pokud jde o styl, byl mu vzorem Voltaire, třebaže se v řadě podstatných věcí od osvícenského myslitele liší. Jeho kniha Otázky naší doby obsahuje krátká pojednání na různá aktuální témata z oblasti filozofie, teologie, biblické kritiky nebo přírodních věd. Český překladatel jednotlivá hesla uspořádal abecedně a doplnil odkazy na příbuzná hesla nebo analogická místa, takže vzniklo jakési svébytné encyklopedické dílo, které může připomínat právě Voltairův Filozofický slovník. Otázky naší doby nepodávají pouze ucelený výklad filozofova vidění světa, ale svědčí rovněž o pozoruhodném vývoji jeho stanovisek v posledních dvou desetiletích autorsky mimořádně plodného života.

„Svoboda netkví v tom, že bychom si mohli vybírat z různých stanovisek, z nichž jsou některá mylná a jiná pravdivá, ale spočívá v hledání a nalézání pravdy.“
Claude Tresmontant

Není skladem


Edice: Formát: , 479 stran Vydání: 1 ISBN: 80-86598-94-2 Rok vydání: 2004

Claude Tresmontant (1925–1997) v sobě spojoval něco, co se zvlášť u filozofů vyskytuje dosti zřídka: při neuvěřitelné erudici měl dar hovořit jadrně a srozumitelně i o těch nejobtížnějších metafyzických a teologických otázkách, aniž by své výklady jakkoli zjednodušoval či zplošťoval. Pokud jde o styl, byl mu vzorem Voltaire, třebaže se v řadě podstatných věcí od osvícenského myslitele liší. Jeho kniha Otázky naší doby obsahuje krátká pojednání na různá aktuální témata z oblasti filozofie, teologie, biblické kritiky nebo přírodních věd. Český překladatel jednotlivá hesla uspořádal abecedně a doplnil odkazy na příbuzná hesla nebo analogická místa, takže vzniklo jakési svébytné encyklopedické dílo, které může připomínat právě Voltairův Filozofický slovník. Otázky naší doby nepodávají pouze ucelený výklad filozofova vidění světa, ale svědčí rovněž o pozoruhodném vývoji jeho stanovisek v posledních dvou desetiletích autorsky mimořádně plodného života.

„Svoboda netkví v tom, že bychom si mohli vybírat z různých stanovisek, z nichž jsou některá mylná a jiná pravdivá, ale spočívá v hledání a nalézání pravdy.“
Claude Tresmontant

Claude Tresmontant, významný francouzský katolický filozof, autor řady knih, z nichž mnohé vyšly i v českém překladu: Základy teologie, Svatý Pavel, jeho život a myšlení, Dějiny vesmíru a smysl stvoření, Metafyzika křesťanství a zrození křesťanské filozofie, Úvod do filozofie Maurice Blondela, Metafyzika křesťanství a krize XIII. století, Problém zjevení, Učení Ješuy z Nazaretu, Problémy ateismu, Úvod do křesťanské filozofie, Křesťanská mystika a budoucnost člověka, Modernistická krize.

TOP