Památková péče v Německu

345.0 

Památková péče si během posledních více než dvou desetiletí získala u německé veřejnosti velký ohlas. Její činnost dříve omezená na uchovávání jednotlivých významných památek, se rozšířila i na spoluúčast při územním plánování, urbanistiku, plánování dopravní infrastruktury a na obnovu vesnic. Byly vytvořeny nové zákony, které slouží jako podklad právní ochrany kulturních památek. V rámci těchto změn ovšem vystaly také nové problémy, a to zejména v technické oblasti.

Osvědčené dílo Gottfrieda Kiesowa nás uvádí do mnohovrstevnaté oblasti úkolů spojených s památkovou péčí, zohledňuje ve svém v současnosti již čtvrtém, zásadně přepracovaném vydání, v průběhu doby změněnou základní situaci v oblasti zákonů, možnosti finančních a daňových výhod plynoucích z podpory této oblasti a rovněž technické změny. Zároveň nastiňuje vývoj památkové péče především také v nových spolkových zemích. Kniha se stala v mnoha vydáních „biblí“ německé památkové péče a svým založením se může stát velkým pomocníkem tohoto oboru i u nás.

39 skladem


Edice: Překlad: Iva Kratochvílová Formát: 216 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87474-54-9 Rok vydání: 2012

Památková péče si během posledních více než dvou desetiletí získala u německé veřejnosti velký ohlas. Její činnost dříve omezená na uchovávání jednotlivých významných památek, se rozšířila i na spoluúčast při územním plánování, urbanistiku, plánování dopravní infrastruktury a na obnovu vesnic. Byly vytvořeny nové zákony, které slouží jako podklad právní ochrany kulturních památek. V rámci těchto změn ovšem vystaly také nové problémy, a to zejména v technické oblasti.

Osvědčené dílo Gottfrieda Kiesowa nás uvádí do mnohovrstevnaté oblasti úkolů spojených s památkovou péčí, zohledňuje ve svém v současnosti již čtvrtém, zásadně přepracovaném vydání, v průběhu doby změněnou základní situaci v oblasti zákonů, možnosti finančních a daňových výhod plynoucích z podpory této oblasti a rovněž technické změny. Zároveň nastiňuje vývoj památkové péče především také v nových spolkových zemích. Kniha se stala v mnoha vydáních „biblí“ německé památkové péče a svým založením se může stát velkým pomocníkem tohoto oboru i u nás.Gottfried Kiesow
(1931–2011)

Byl významný německý památkář, teoretik architektury a pedagog, nositel mnoha domácích i zahraničních cen, V roce 1950 uprchl z tehdejší NDR a začal studovat dějiny umění, historii, klasickou archeologii a dějiny divadla na univerzitě v Göttingenu. Pracoval dva roky v Toskánsku na výzkumném úkolu gotické architektury. Od roku 1991vedl spolu s Michaelem Bräuerem skupinu odborníků pro urbanistickou ochranu památek při Spolkovém ministerstvu dopravy, stavebnictví a bydlení. Až do konce roku 2010 byl předsedou Německé nadace na ochranu památek, kterou v roce 1985 založil.

Další informace

Hmotnost 550 g
TOP