Periodická soustava prvků

s názvoslovím organické a anorganické chemie

39.0 

Pomůcka je určena pro žáky základní a střední školy a pro maturanty z chemie. Je vhodnou příručkou i pro vysokoškolské studium i k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy.

Periodické soustavě prvků jsou u každého prvku barevně vyjádřeny acidobazické vlastnosti jeho sloučenin s kyslíkem a vodíkem. U značky každého prvku jsou navíc uvedeny nejčastější oxidační čísla, elektronegativita, hustota, teplota tání a teplota varu, poloměr atomu, elektronová konfigurace a krystalová stavba.

Názvosloví anorganické chemie je přehledně uspořádáno do tabulky, ve které jsou zdůrazněny logické souvislosti mezi vzorci halogenidů, oxidů, hydroxidů, kyselin a jejich sodných, vápenatých a hlinitých solí.

Názvosloví organické chemie je rovněž přehledně uspořádáno do tabulky, ve které u každého druhu organických sloučenin je uvedeno několik typických příkladů, jak podle novelizovaných pravidel IUPAC správně tvořit vzorce a názvy sloučenin. U každé sloučeniny je názorný kuličkový model. Barevně je vyjádřena přítomnost substituentu v názvu, ve vzorci a v modelu.

227 skladem


Edice: Formát: A4, 4 stran Vydání: 2 ISBN: 978-80-7364-013-9 Rok vydání: 2007

Pomůcka je určena pro žáky základní a střední školy a pro maturanty z chemie. Je vhodnou příručkou i pro vysokoškolské studium i k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy.

Periodické soustavě prvků jsou u každého prvku barevně vyjádřeny acidobazické vlastnosti jeho sloučenin s kyslíkem a vodíkem. U značky každého prvku jsou navíc uvedeny nejčastější oxidační čísla, elektronegativita, hustota, teplota tání a teplota varu, poloměr atomu, elektronová konfigurace a krystalová stavba.

Názvosloví anorganické chemie je přehledně uspořádáno do tabulky, ve které jsou zdůrazněny logické souvislosti mezi vzorci halogenidů, oxidů, hydroxidů, kyselin a jejich sodných, vápenatých a hlinitých solí.

Názvosloví organické chemie je rovněž přehledně uspořádáno do tabulky, ve které u každého druhu organických sloučenin je uvedeno několik typických příkladů, jak podle novelizovaných pravidel IUPAC správně tvořit vzorce a názvy sloučenin. U každé sloučeniny je názorný kuličkový model. Barevně je vyjádřena přítomnost substituentu v názvu, ve vzorci a v modelu.

Další informace

Hmotnost 40 g
TOP