Potulky knihami a časem

265.0 

Kniha je souborem esejů, jejichž základem byly cykly autorových rozhlasových promluv. Podobnost s potulováním po krajině není náhodná. Potulky přinášejí nezvyklé pohledy do míst kdysi už viděných, výhledy do knih teprve objevovaných, ale i nové postřehy či záběry detailů stejně jako širších námětů. Náměty sahají od fiktivních situací, jako je třeba osud Romea a Julie, až k historickým událostem, jako byla zkáza Lisabonu v 18. století nebo dramata vysokohorské války v Dolomitech. Vedle starých čínských básníků potkáme současné čínské prozaiky, vedle Voltaira a Marka Twaina přichází ke slovu ironický komentátor Leo Rosten, známý u nás především z geniálního vlastního autorova překladu humoristického románu o panu Kaplanovi. Výklad provázejí ukázky z komentovaných knih, v češtině publikované mnohdy poprvé.


Edice: Formát: A5, 176 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87474-37-2 Rok vydání: 2011

Kniha je souborem esejů, jejichž základem byly cykly autorových rozhlasových promluv. Podobnost s potulováním po krajině není náhodná. Potulky přinášejí nezvyklé pohledy do míst kdysi už viděných, výhledy do knih teprve objevovaných, ale i nové postřehy či záběry detailů stejně jako širších námětů. Náměty sahají od fiktivních situací, jako je třeba osud Romea a Julie, až k historickým událostem, jako byla zkáza Lisabonu v 18. století nebo dramata vysokohorské války v Dolomitech. Vedle starých čínských básníků potkáme současné čínské prozaiky, vedle Voltaira a Marka Twaina přichází ke slovu ironický komentátor Leo Rosten, známý u nás především z geniálního vlastního autorova překladu humoristického románu o panu Kaplanovi. Výklad provázejí ukázky z komentovaných knih, v češtině publikované mnohdy poprvé.Antonín Přidal (1935)
je spisovatel, překladatel, publicista a vysokoškolský pedagog. Vystudoval angličtinu a hispanistiku, v letech 1960–1970 pracoval v literárně-dramatické redakci Československého rozhlasu v Brně a spolupracoval s časopisy Host do domu a Světová literatura. Dalších dvacet let se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání, dlouho pod cizím jménem. Od roku 1990 působí na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde byl roku 1993 jmenován profesorem. Zde založil a vede ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky a přednáší o dějinách divadla a literatury. Zprostředkoval českým čtenářům to zásadní z anglicky i španělsky psané poezie, prózy i dramat (Lorky, Shakespeara, Hellera, Updikea, Singera, Chestertona, Lodge, Leara, Rostena, Ruize, Padróna). Získal mnoho ocenění za překlady literárních děl i rozhlasovou a televizní tvorbu.

TOP