Praktické využití aktivizačních metod ve výuce

225.0 

Aktivizační metody kladou důraz na samostatnou práci studentů a jejich kooperaci s učitelem, což vede k jejich vyšší participaci ve výuce. Primárním cílem těchto metod je přeměna pasivních studentů (posluchačů) v partnery, kteří se přímou zkušeností naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních frontálních výukových metod.

18 skladem


Edice: Formát: 188 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87029-12-1 Rok vydání: 2010

Aktivizační metody kladou důraz na samostatnou práci studentů a jejich kooperaci s učitelem, což vede k jejich vyšší participaci ve výuce. Primárním cílem těchto metod je přeměna pasivních studentů (posluchačů) v partnery, kteří se přímou zkušeností naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních frontálních výukových metod. Kniha se zabývá aktivizačními metodami, jež autoři nepopisují pouze z teoretického hlediska. Najdete v ní příklady z praxe, praktické návody a doporučení k realizaci jednotlivých metod. Cílem autorů bylo napsat „učitelskou příručku“, která podpoří proces zavádění a využívání aktivizačních metod na školách všech stupňů v České republice. Publikace čerpá z pedagogické praxe autorů a ze zkušeností získaných během projektu „Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce“, realizovaného občanským sdružením EURION. Autoři působili v pozici šéflektora (metodika) a lektora. Zbývá jen dodat, že kniha byla napsána učiteli pro učitele.

Ing. Tomáš Kotrba Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde také úspěšně absolvoval pedagogické minimum pro střední školu. Od roku 2004 byl členem Ústavu managementu na téže univerzitě, kde působil jako interní doktorand a technický pracovník. Byl rovněž členem Katedry marketingu, managementu a ekonomie na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, s. r. o. Své odborné příspěvky zaměřené na personální management publikoval na mezinárodních vědeckých konferencích. Absolvoval několik desítek letních táborů (ČR, USA a Velká Británie), kde pracoval jako hlavní a oddílový vedoucí. Mezi jeho další aktivity patřilo také dopisování do regionálních novin, byl autorem kolem 100 článků, fejetonů, glos a interview.

Tragicky zahynul na pracovní stáži na podzim 2011.

Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Od roku 1992 je odborným asistentem Ústavu financí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Je spoluautorem tří monografií Globalizace, etika, ekonomika; Rozpočet a politiky Evropské unie; Měnová integrace – náklady a přínosy členství v měnové unii a publikace s názvem Učebnice evropské integrace. Je autorem dvou vysokoškolských učebních textů – Makroekonomie otevřené ekonomikyMezinárodní finance a spoluautorem více než 100 příspěvků v odborných a recenzovaných časopisech. Od roku 2002 je nositelem projektu Jean Monnet Komise Evropských společenství, certifikovaným lektorem Ministerstva zahraničních věcí ČR a Institutu státní správy při Úřadu vlády ČR v problematice politik EU, měnové integrace a předsednictví ČR v Radě EU. (Kontakt: lacina@mendelu.cz)

Další informace

Hmotnost 330 g
TOP