Příběhy slávy a zapomnění

Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka

199.0 169.2 

Královské město Znojmo sehrálo důležitou úlohu nejen v dějinách Moravy, ale stejně významným se stalo také pro výtvarnou kulturu. Situování města takřka na půli cesty mezi Brnem a Vídní předurčovalo rovněž jeho výsadu jako odbytiště umělecké produkce z obou uvedených měst. Vysoká koncentrace sídel světských aristokratů, řeholních domů, zámožných měšťanů a náboženských bratrstev ve městě a jeho okolí následně vytvářela dostatečnou, různě náročnou poptávku po uměleckých dílech a uměleckořemeslných předmětech.

Kniha provede čtenáře nejen po důležitých uměleckých realizacích vzniklých především v průběhu 18. století, ale umožní také vhled do každodenního života jednotlivých tvůrců, představí mechanismy fungování uměleckých dílen, okolnosti vzniku vybraných výtvarných děl a v neposlední řadě také osudy konkrétních, dnes prakticky zapomenutých umělců a uměleckých řemeslníků.

10 skladem


Edice: Formát: 16x23cm, 290 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-024-0 Rok vydání: 2014

Královské město Znojmo sehrálo důležitou úlohu nejen v dějinách Moravy, ale stejně významným se stalo také pro výtvarnou kulturu. Situování města takřka na půli cesty mezi Brnem a Vídní předurčovalo rovněž jeho výsadu jako odbytiště umělecké produkce z obou uvedených měst. Vysoká koncentrace sídel světských aristokratů, řeholních domů, zámožných měšťanů a náboženských bratrstev ve městě a jeho okolí následně vytvářela dostatečnou, různě náročnou poptávku po uměleckých dílech a uměleckořemeslných předmětech.

Kniha provede čtenáře nejen po důležitých uměleckých realizacích vzniklých především v průběhu 18. století, ale umožní také vhled do každodenního života jednotlivých tvůrců, představí mechanismy fungování uměleckých dílen, okolnosti vzniku vybraných výtvarných děl a v neposlední řadě také osudy konkrétních, dnes prakticky zapomenutých umělců a uměleckých řemeslníků.Tomáš Valeš
je historik umění se zaměřením na výtvarnou kulturu raného novověku, mecenát církevních řádů, uměleckohistorickou topografii a vídeňskou akademii. Absolvoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž v roce 2013 obhájil doktorskou práci věnovanou barokní výtvarné kultuře ve Znojmě a okolí. Od roku 2008 je pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i.

Další informace

Hmotnost 650 g
TOP