Příručka mentoringu

Posilování mentorských kapacit pedagogů

245.0 

Publikace se zabývá problematikou mentoringu a budování mentorských kapacit a má ambici být příručkou pro implementaci mentoringu a budování mentorských kapacit, včetně zvládání edukačních změn, jakými jsou posilování významu aktivizačních metod a ICT ve výukovém procesu. Nejdůležitější a nejužitečnější část publikace tvoří kapitoly týkající se praktického uplatnění technik mentoringu v praxi a kapitoly zabývající se trendy v oblasti moderních přístupů zatraktivnění výuky s využitím ICT a aktivizačních metod výuky.
Záměrem autorů bylo vytvořit „praktickou příručku“ obsahující rady, doporučení a návody, které se osvědčily v praxi. Konečným cílem je podpora praktického zavádění mentoringu jako profesní podpory jednotlivců a pracovních týmů. Mentoring jako nástroj kolegiální podpory je užitečným způsobem sdílení zkušeností a rozvíjení nových trendů, které moderní přístup ve vzdělávání podporují.


Edice: Formát: 16×23 cm,, 204 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-067-7 Rok vydání: 2016 PROMO: Otevřít v pdf

Publikace se zabývá problematikou mentoringu a budování mentorských kapacit a má ambici být příručkou pro implementaci mentoringu a budování mentorských kapacit, včetně zvládání edukačních změn, jakými jsou posilování významu aktivizačních metod a ICT ve výukovém procesu. Nejdůležitější a nejužitečnější část publikace tvoří kapitoly týkající se praktického uplatnění technik mentoringu v praxi a kapitoly zabývající se trendy v oblasti moderních přístupů zatraktivnění výuky s využitím ICT a aktivizačních metod výuky.
Záměrem autorů bylo vytvořit „praktickou příručku“ obsahující rady, doporučení a návody, které se osvědčily v praxi. Konečným cílem je podpora praktického zavádění mentoringu jako profesní podpory jednotlivců a pracovních týmů. Mentoring jako nástroj kolegiální podpory je užitečným způsobem sdílení zkušeností a rozvíjení nových trendů, které moderní přístup ve vzdělávání podporují.Lubor Lacina
(1969) působí na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde je od roku 2008 docentem v oboru Ekonomika a řízení podniku. Za období téměř 22 let pedagogické činnosti vytvořil a garantoval odborné předměty na bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Je garantem a lektorem kurzů pro více než tisíc pedagogů základních a středních škol v celé ČR. Má dlouholeté zkušenosti s tvorbou i využitím aktivizačních metod a e-learningových forem výuky. Je spoluautorem Učebnice evropské integrace, 3. rozšířené vydání (2011) a Aktivizačních metod výuky: příručka moderního učitele, 3. aktualizované vydání (2015). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2012 je ředitelem Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelovo evropské centrum. Od roku 2000 je předsedou a členem výkonného výboru občanského sdružení Eurion.


Jitka Kominácká
(1969) působí jako odborná asistentka a koordinátorka bakalářských studijních programů na vysoké škole B.I.B.S., a. s. Od roku 1997 pracovala 15 let na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jako odborná asistentka na Ústavu informatiky a 4 roky jako proděkanka pro studium, ICT a PR. Výuku a aplikovaný výzkum směřuje do moderních informačních a komunikačních technologií pro podporu rozhodování se specializací na geografické informační technologie. Od roku 2005 se věnuje vzdělávání učitelů základních a středních škol v oblasti zapojování ICT do výuky. Je autorkou monografií Moderní ICT pro podporu rozhodování (C. H. Beck, 2014), Moderní informační technologie pro podporu vyhodnocení prostorových indikátorů kvality života: aplikace ve venkovské krajině jižní Moravy (Konvoj, 2011) a Prostorově orientované systémy pro podporu manažerského rozhodování (C. H. Beck, 2007).

Petr Rozmahel (1977) působí od roku 2002 na Ústavu ekonomie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V letech 2007–2014 vedl Výzkumné centrum Provozně ekonomické fakulty. Po úspěšné habilitaci v roce 2014 pracuje na Mendelově univerzitě jako přednášející a garant odborných předmětů v oblasti Makroekonomie a Mikroekonomie v českém a anglickém jazyce. Od absolvování Doplňkového pedagogického studia v roce 2000 se kromě působení ve vysokém školství věnuje také výuce na středních školách a lektorské činnosti zaměřené na rozvoj lidských zdrojů ve školství. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků a monografií např. Evropská unie: příležitosti, výzvy, rizika (2007); Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007); Economic Performance of European Union (2008); Euro: ano / ne? (2010).

 

doplňující materiály / ke stažení v pdf

Další informace

Hmotnost 330 g
TOP