Příspěvky k mezinárodní teorii literatury

195.0 

Sborník Příspěvky k mezinárodní teorii literatury je výsledkem práce brněnských literárních vědců a jejich zahraničních kolegů z Německa, Slovenska a USA. Nepřináší pouze česky psané studie, ale i úvahy psané v němčině, angličtině a slovenštině, což –
kromě vlastního obsahu – dokládá jeho záměrný mezinárodní charakter. Shromažďuje příspěvky, které se z nejrůznějších pohledů zabývají otázkami současné teorie literatury s cílem vyslovit se k diskutovaným problémům současné literární vědy, a to jak v rovině obecné, tak i na konkrétních příkladech jednotlivých literatur a výrazných literárních děl od antiky až po literaturu nejsoučasnější. K práci na této publikaci se sešli bohemisté, slavisté, anglisté, romanisté, germanisté, literární komparatisté i odborníci na teorii komunikace – interdisciplinárnost je chápána jako cesta k překonání úzkých specializací či hranic jednotlivých národních literatur. Patnáct studií tohoto souboru je tak mnohotvárným a aktuálním příspěvkem k literárněvědnému bádání a literárněteoretickým diskusím současnosti.


Edice: Formát: 178 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87474-63-1 Rok vydání: 2012

Sborník Příspěvky k mezinárodní teorii literatury je výsledkem práce brněnských literárních vědců a jejich zahraničních kolegů z Německa, Slovenska a USA. Nepřináší pouze česky psané studie, ale i úvahy psané v němčině, angličtině a slovenštině, což –
kromě vlastního obsahu – dokládá jeho záměrný mezinárodní charakter. Shromažďuje příspěvky, které se z nejrůznějších pohledů zabývají otázkami současné teorie literatury s cílem vyslovit se k diskutovaným problémům současné literární vědy, a to jak v rovině obecné, tak i na konkrétních příkladech jednotlivých literatur a výrazných literárních děl od antiky až po literaturu nejsoučasnější. K práci na této publikaci se sešli bohemisté, slavisté, anglisté, romanisté, germanisté, literární komparatisté i odborníci na teorii komunikace – interdisciplinárnost je chápána jako cesta k překonání úzkých specializací či hranic jednotlivých národních literatur. Patnáct studií tohoto souboru je tak mnohotvárným a aktuálním příspěvkem k literárněvědnému bádání a literárněteoretickým diskusím současnosti.

TOP