Rudý kohout Picasso

Ideologie a utopie v umění 20. století: Od Malevičova černého čtverce k Picassově holubici míru

295.0 

Jak souvisel vznik Malevičovy abstraktní malby s bolševickou revolucí? V čem měla jeho ideologie suprematismu překonat komunismus? Proč George Grosz, německý kulturní bolševik č. 1., usiloval o komunistický převrat v Německu po první světové válce? Byli němečtí dadaisté pravověrnými komunisty? Proč Picasso vstoupil do Komunistické strany Francie?


Edice: Formát: 14,4 x 20,5 cm + 16 str. bar. přílohy, 256 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-048-6 Rok vydání: 2015 PROMO: Otevřít v pdf

Jak souvisel vznik Malevičovy abstraktní malby s bolševickou revolucí? V čem měla jeho ideologie suprematismu překonat komunismus? Proč George Grosz, německý kulturní bolševik č. 1., usiloval o komunistický převrat v Německu po první světové válce? Byli němečtí dadaisté pravověrnými komunisty? Proč Picasso vstoupil do Komunistické strany Francie a jak to napomohlo jeho závratné kariéře? Jaká byla jeho role v úsilí o bolševizaci poválečné Francie a proč se stal „užitečným idiotem“ Mírového hnutí řízeného Moskvou?

Čtivá a intelektuálně provokativní práce zkoumající nepříliš vábné kořeny malířské moderny, o nichž se většinou cudně mlčí. Kniha provádí čtenáře hlavními krizovými momenty evropských dějin 20. století a na příkladech tří významných umělců, čelných představitelů ruského, německého a francouzského moderního malířství, zkoumá levicové utopie a ideologie, kterým propadli a které ovlivňovaly jejich postoje a tvorbu.
 


 

Malevič, Grosz a Picasso jsou ukázkovými příklady umělců, již měli nesporně velký umělecký talent a namalovali mistrovská díla, jež si zaslouží naše uznání. Na druhé straně nakládali se svým ‚darem‘ velmi neuváženě a stavěli se do služeb zcestných a zločinných ideologií. Stojíme-li dnes v galeriích před jejich izolovanými díly, neměli bychom si nechat namluvit, že šlo o projevy svobodného, ušlechtilého a kritického ducha, jehož je třeba oslavovat a následovat. Právě naopak: intelektuální pomýlení i morální selhání těchto klíčových představitelů moderního umění je třeba si uvědomit a chápat je jako memento. (z předmluvy autora)

 OBSAH

Prolog: Proč rudý kohout Picasso

1. Kazimir Veliký: Malevičův černý čtverec; nahá ikona své doby
Ruská revoluce, umělecká avantgarda a útok na podstatu malířství

2. George Grosz: Německý kulturní bolševik č. 1
Kominterna a pokus o bolševizaci výmarské republiky

3. Rudý kohout Picasso: „Užitečný idiot“ ve službách „mírového“ hnutí
Pokus o bolševizaci poválečné Francie, Kominforma a studená válka

Epilog: Malevič, Grosz, Picasso… a co dál?

FRANTIŠEK MIKŠ (*1966) je ředitelem Institutu pro politiku a kulturu v rámci brněnského CDK. Je šéfredaktorem kulturního dvouměsíčníku Kontexty, kde se zaměřuje zejména na výtvarné umění. Působí rovněž jako šéfredaktor nakladatelství Barrister & Principal, kde mimo jiné řídí edici Dějiny a teorie umění. Je autorem řady statí o umění 20. století, knižně vydal rozsáhlou práci Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění (2008, 2010, 2014), spolu s Ladislavem Kesnerem připravil sborník Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám (2009). Jeho zatím poslední knihou je Jiná modernita. Braque, Beckmann, Kokoschka, Balthus (2013).

TOP