NENÍ SKLADEM

Současná česká politika

Co s neefektivním režimem?

200.0 

Co je demokratický režim?
Co znamená fungující a nefungující
demokratický režim?
Jak dosáhnout stability a akceschopnosti
demokratického režimu?
Jaký je český parlamentarismus?
Jak napravit český parlamentarismus?

Není skladem


Edice: Formát: 120 stran Vydání: 1 Rok vydání: 2013

Kniha nabízí systematický pohled na soudobý český parlamentní režim. Vysvětluje jak teoretický, tak i praktický kontext jeho fungování. Česká republika je zralá na reformu svého demokratického režimu. Český parlamentarismus je poškozen a dlouhodobě nefunguje, jak by fungovat mohl a měl. Jeho reforma je proto nanejvýš potřebná a měla by být uskutečněna. Ambicí knihy je navržení řešení, která by přinesla nápravu českého parlamentarismu.

 


Michal Kubát (1975) je docentem politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se hlavně komparativní politologii, teorii politického stranictví a teorii demokratických a nedemokratických režimů.
Je autorem několika knih, mimo jiné Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě (Praha 2003), Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století (Praha 2006), Political Opposition in Theory and Central European Practice (Frankfurt am Main 2010), Teoria opozycji politycznej (Kraków 2010) nebo Teorie a praxe nedemokratických režimů (se Stanislavem Balíkem, Praha 2012), a desítek článků v domácích i zahraničních politologických časopisech, sbornících a kolektivních monografiích.

Další informace

Hmotnost 310 g
TOP