Strachy v období rané adolescence

195.0 

Cílem publikace je přiblížit jednu ze základních lidských emocí – strach – v širším kontextu vzájemných souvislostí.


Edice: Formát: 152 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87029-15-2 Rok vydání: 2007

Cílem publikace je přiblížit jednu ze základních lidských emocí – strach – v širším kontextu vzájemných souvislostí. Zdánlivě jednoduchá emoce strachu je ovlivňována celou řadou vlivů od dispozičních charakteristik osobnosti až k působení vnějšího prostředí; to vše vsazeno do dlouhodobého procesu vývoje pak vytváří úplnou mozaiku této v životě člověka tolik důležité emoce. Autorka se zaměřila na období plné vývojových změn – na počátek adolescence. Díky otevřenosti a vstřícnosti respondentů výzkumu se tak dovídáme o podobě strachů prožívaných současnými dospívajícími.

PhDr. Radka Michalčáková, Ph.D. pracuje jako výzkumná pracovnice v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se zejména problematice emočního vývoje dětí a dospívajících a problematice blízkých citových vztahů.

TOP