Stručný úvod do politiky

229  183 

Minogueův Stručný úvod do politiky patří podle kritiky mezi nejzdařilejší práce svého druhu. Autor v něm v krátkých a hutných kapitolách představuje čtenářům základní problémy politické teorie i praxe a současně se snaží přispět k odstranění některých nejběžnějších omylů a nedorozumění s politikou spojených.

Není skladem


Edice: , Překlad: Ivo Lukáš Formát: 14×20,8 cm, 128 stran Vydání: 2 ISBN: 978-80-7364-061-3 Rok vydání: 2017 PROMO: Otevřít v pdf

Minogueův Stručný úvod do politiky patří podle kritiky mezi nejzdařilejší práce svého druhu. Autor v něm v krátkých a hutných kapitolách představuje čtenářům základní problémy politické teorie i praxe a současně se snaží přispět k odstranění některých nejběžnějších omylů a nedorozumění s politikou spojených.

Kniha v několika kapitolách přibližuje princip politického fungování společnosti. Zabývá se danou problematikou v širokém historickém kontextu, od prvních despocií Orientu, přes řeckou demokracii, vliv křesťanství až po vznik moderního státu. Zamýšlí se nad atributy spravedlnosti, svobody a morálky v politickém kontextu moci.

KAPITOLY V KNIZE

 • Proč despotové nepatří do politiky
 • Klasičtí Řekové: Jak být občanem?
 • Římané: Pravý význam patriotismu
 • Křesťanství a vzestup jednotlivce
 • Budování moderního státu
 • Jak analyzovat moderní společnost?
 • Vztahy mezi státy: Jak vyvážit moc
 • Zkušenost politiky: Jak být aktivistou
 • Zkušenost politiky: Strany a doktríny
 • Zkušenost politiky: Spravedlnost, svoboda a demokracie
 • Vědecké studium politiky
 • Ideologická výzva pro politiku
 • Může politika přežít jednadvacáté století?

„V politice se jedná o skutečné věci a o více či méně pravdivá či nepravdivá tvrzení. Lidé krvácejí a umírají. Politika s obtížemi udržuje společný svět, v němž spolu můžeme navzájem hovořit, a filosofové, kteří rozpouštějí zkušenost do perspektiv, horizontů, smyslových podnětů, hodnot, nadvlády, kultur atd., tento svět ničí. Politika je aktivita, jíž se udržuje rámec lidského života, není to život sám. Skeptický filosof, morální relativista, břitký akademický společenský kritik, náboženský či umělecký vizionář mají v naší civilizaci své místo, ale jejich vstupy do politiky nebyly a nejsou příliš šťastné, zejména v posledních dvou stoletích. Zkušenost ukazuje, že si politika – přesto, že je s to poskytnout uspořádaný rámec řadě životních cest – musí od těchto dobrodružných výprav udržet odstup. Ale politická aktivita doprovází celý lidský život, a ten je heroický i licoměrný a falešný. Rozumět životu znamená být si vědom jeho různosti, a to v této době a na tomto místě.“

KENNETH ROBERT MINOGUE (1930–2013) byl politický teoretik, emeritní profesor politologie a čestný člen London School of Economics.

Další informace

Hmotnost 165 g
TOP