Tak teď tu

Komplementární svět Dalibora Chatrného

820  656 

Publikace, vycházející v roce nedožitých devadesátin mimořádně významného a originálního výtvarného umělce Dalibora Chatrného, přináší hned několik nových pohledů na jeho tvorbu. Především jsou zde poprvé souborně uveřejněny umělcovy vlastní texty, v nichž vnímavý čtenář může vysledovat východiska a vývoj jeho tvůrčích postojů i výtvarných postupů. Celá kniha, obsahující téměř dva tisíce reprodukcí, je komponována jako příběh, který odkrývá podstatu Chatrného tvorby. Výběr z celoživotního díla je členěn do dvaadvaceti tematických oddílů, které pomáhají pochopit i pocitově vnímat různé typy výtvarného vyjádření, uvažování i osobního autorského experimentování. Velmi cenná je také skutečnost, že vedle reprodukcí obrazů, kreseb, grafik i prostorových objektů zde čtenář najde i textové záznamy a kresebné studie či poznámky, které tvorbě výsledného díla předcházely. V tomto aspektu je kniha koncipována novátorsky a umožňuje sledovat „v přímém přenosu“ celý proces umělcovy tvorby.

Doprovodnou teoretickou studii k umělcově tvorbě napsal historik umění a kurátor PhDr. Jiří Machalický, jehož text navazuje na tematické členění oddílů v obrazové části knihy, kterou uspořádal PhDr. Jiří Zahrádka, PhD (Masarykova univerzita, Moravské zemské muzeum) společně s umělcovou dcerou Danou Chatrnou. Důležitou součástí publikace je DVD se záznamy tzv. optickoakustických skladeb – autorských experimentálních filmů vycházejících z umělcových kreseb, objektů a grafik.

Významná osobnost českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století je tak představena komplexním a přitom originálním a objevným způsobem. Kniha přináší cenný uměnovědný materiál, který uvítají teoretikové umění jako významný informační zdroj, ale především tohoto zajímavého a osobitého umělce veřejnosti přehlednou a poutavou formou přibližuje, takže bude jistě patřit do knihoven uměleckých škol, galerií a v neposlední řadě milovníků a sběratelů umění.Hmotné a duchovní mi splývají v celek a jedno obsahuje druhé.

Tvořím v okamžiku uvolnění fyzických a psychických sil.
Osvobozuji se akcí, která v sobě nese sílu a přirozenost přírodního dění bez jakéhokoli symbolismu, bez potřeby dalšího pojmenování.
– Dalibor Chatrný


Edice: Formát: v kartonovém pouzdře, 21 x 30 cm, obsahuje DVD, jazyk: česky, anglicky, 420 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-039-4 Rok vydání: 2015 PROMO: Otevřít v pdf

Publikace, vycházející v roce nedožitých devadesátin mimořádně významného a originálního výtvarného umělce Dalibora Chatrného, přináší hned několik nových pohledů na jeho tvorbu. Především jsou zde poprvé souborně uveřejněny umělcovy vlastní texty, v nichž vnímavý čtenář může vysledovat východiska a vývoj jeho tvůrčích postojů i výtvarných postupů. Celá kniha, obsahující téměř dva tisíce reprodukcí, je komponována jako příběh, který odkrývá podstatu Chatrného tvorby. Výběr z celoživotního díla je členěn do dvaadvaceti tematických oddílů, které pomáhají pochopit i pocitově vnímat různé typy výtvarného vyjádření, uvažování i osobního autorského experimentování. Velmi cenná je také skutečnost, že vedle reprodukcí obrazů, kreseb, grafik i prostorových objektů zde čtenář najde i textové záznamy a kresebné studie či poznámky, které tvorbě výsledného díla předcházely. V tomto aspektu je kniha koncipována novátorsky a umožňuje sledovat „v přímém přenosu“ celý proces umělcovy tvorby.

Doprovodnou teoretickou studii k umělcově tvorbě napsal historik umění a kurátor PhDr. Jiří Machalický, jehož text navazuje na tematické členění oddílů v obrazové části knihy, kterou uspořádal PhDr. Jiří Zahrádka, PhD (Masarykova univerzita, Moravské zemské muzeum) společně s umělcovou dcerou Danou Chatrnou. Důležitou součástí publikace je DVD se záznamy tzv. optickoakustických skladeb – autorských experimentálních filmů vycházejících z umělcových kreseb, objektů a grafik.

Významná osobnost českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století je tak představena komplexním a přitom originálním a objevným způsobem. Kniha přináší cenný uměnovědný materiál, který uvítají teoretikové umění jako významný informační zdroj, ale především tohoto zajímavého a osobitého umělce veřejnosti přehlednou a poutavou formou přibližuje, takže bude jistě patřit do knihoven uměleckých škol, galerií a v neposlední řadě milovníků a sběratelů umění.Hmotné a duchovní mi splývají v celek a jedno obsahuje druhé.

Tvořím v okamžiku uvolnění fyzických a psychických sil.
Osvobozuji se akcí, která v sobě nese sílu a přirozenost přírodního dění bez jakéhokoli symbolismu, bez potřeby dalšího pojmenování.
– Dalibor Chatrný

DALIBOR CHATRNÝ (1925–2012) byl umělec evropského formátu, konceptuální autor, grafik, malíř a pedagog, jehož celoživotní tvorba je spjatá s Brnem. Vstupoval na výtvarnou scénu v polovině minulého století jako excelentní grafik, od šedesátých let rozvíjel svou osobitou cestu ke konstruktivnímu a konceptuálnímu projevu.
Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (1949; Cyril Bouda, Martin Salcman, František Kovárna) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1953; Vladimír Sychra, Vladimír Silovský). Působil jako pedagog na Střední škole uměleckých řemesel v Brně (1963–1986), na Akademii výtvarných umění v Praze (1990–1992), v ateliéru konceptuálních tendencí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1992–1993) a na katedře scénografie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (1992–1994).
Stal se laureátem mnoha významných ocenění, mimo jiné obdržel Cenu Antonína Procházky (1960), Cenu Vladimíra Boudníka (1997), Cenu Michala Ranného za mimořádný přínos pro české výtvarné umění (2000), Cenu města Brna za celoživotní dílo (2006), Cenu ministra kultury ČR za přínos v oblasti výtvarného umění (2007).
Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách všech českých a několika zahraničních galerií a muzeí umění a v mnoha soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

TOP