NENÍ SKLADEM

Tvůrci

Od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu

345.0 

Co je to umělecká tvořivost? Jak se projevuje, kde leží její vnitřní zdroje a kde jsou její hranice? Nová kniha britského historika Paula Johnsona, navazující na jeho světový bestseller Intelektuálové (česky 2001), se snaží nabídnout odpověď právě na tyto nesnadné otázky. Snad v žádné ze svých předchozích prací se autor nepokusil prozkoumat téma tak komplikované a obtížně uchopitelné jako v této knize. Proto jde v kontextu jeho díla o knihu výjimečnou.

Každý z nás může tím či oním způsobem tvořit a ze všech činností je právě tvorba tím nejlepším lékem na těžkosti našeho života. Existuje však celá škála stupňů tvořivosti a jen málo umělců vystoupá ke stupňům nejvyšším. Proč se to některým podaří a jiným nikoli? Kde se bere ona obrovská síla a intelektuální odvaha vytvořit nevídaná díla vrcholné originality?

Aby odpověděl na tuto otázku, zkoumá Paul Johnson detailně životní osudy tvůrců tak odlišných, jako byli např. Chaucer, Dürer, Shakespeare, Bach, Turner, Austenová, Hugo, Twain, Tiffany, Eliot, Dior, Picasso či Disney. Zdánlivě nesouvisející příběhy, jež čtenář čte jedním dechem, skládají pestrobarevnou mozaiku o vnitřních motivech a charakterových vlastnostech, které stojí za vznikem těch nejlepších děl západní kultury. Jak je však pro Johnsona typické, nezamlčuje ani stinné stránky povah jednotlivých tvůrců, jejich noční můry, neřesti a slabůstky, bez nichž by mnohá nejlepší díla zřejmě nevznikla.

Proces tvorby, jak píše Johnson, je nádherná věc a lidé, kteří tvoří na nejvyšší úrovni, vedou privilegovaný život, ať je jakkoli svízelný a těžký. Ale je to současně život zajímavý, plný podivných událostí a zvláštních radostí. Právě o tom vypraví tato kniha.

Není skladem


Edice: Překlad: Jiří Ogrocký Formát: , 256 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7364-039-2 Rok vydání: 2007

Co je to umělecká tvořivost? Jak se projevuje, kde leží její vnitřní zdroje a kde jsou její hranice? Nová kniha britského historika Paula Johnsona, navazující na jeho světový bestseller Intelektuálové (česky 2001), se snaží nabídnout odpověď právě na tyto nesnadné otázky. Snad v žádné ze svých předchozích prací se autor nepokusil prozkoumat téma tak komplikované a obtížně uchopitelné jako v této knize. Proto jde v kontextu jeho díla o knihu výjimečnou.

Každý z nás může tím či oním způsobem tvořit a ze všech činností je právě tvorba tím nejlepším lékem na těžkosti našeho života. Existuje však celá škála stupňů tvořivosti a jen málo umělců vystoupá ke stupňům nejvyšším. Proč se to některým podaří a jiným nikoli? Kde se bere ona obrovská síla a intelektuální odvaha vytvořit nevídaná díla vrcholné originality?

Aby odpověděl na tuto otázku, zkoumá Paul Johnson detailně životní osudy tvůrců tak odlišných, jako byli např. Chaucer, Dürer, Shakespeare, Bach, Turner, Austenová, Hugo, Twain, Tiffany, Eliot, Dior, Picasso či Disney. Zdánlivě nesouvisející příběhy, jež čtenář čte jedním dechem, skládají pestrobarevnou mozaiku o vnitřních motivech a charakterových vlastnostech, které stojí za vznikem těch nejlepších děl západní kultury. Jak je však pro Johnsona typické, nezamlčuje ani stinné stránky povah jednotlivých tvůrců, jejich noční můry, neřesti a slabůstky, bez nichž by mnohá nejlepší díla zřejmě nevznikla.

Proces tvorby, jak píše Johnson, je nádherná věc a lidé, kteří tvoří na nejvyšší úrovni, vedou privilegovaný život, ať je jakkoli svízelný a těžký. Ale je to současně život zajímavý, plný podivných událostí a zvláštních radostí. Právě o tom vypraví tato kniha.

Paul Johnson (1928) je přední britský historik a autor mnoha knižních bestsellerů, například populárních Dějin 20. století (č. 1991), Dějin křesťanství (č. 1999) či Dějin židovského národa (č. 1995). Je autorem více než čtyřiceti knih, mimo jiné i obsáhlých Dějin umění (č. 2006). Celý život vášnivě kreslí a maluje a uskutečnil několik samostatných výstav.

TOP